Välkommen hem till Berget

”Här finns en öppenhet oavsett vem du är eller hur du är. Och då finns det plats för mig" (Eva).
"Tack för fyra fantastiska dygn på meditationsdagarna. Jag har aldrig varit med om något liknande! Det känns som helt nya sidor av livet visar sig för mig. Jag är så oändligt tacksam". (Viktor)


PROGRAM FÖR SOMMAREN OCH HÖSTEN 2023BERGET SÖKER NY KANSLIST TILL BERGET
Kanslist

Följ kommunitetens youtubekanal: kommuniteten på Berget!

Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Bläddra i Unum

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

Aktuella program

Läs mer

Tips på kommande kurser och retreater

• 2/10 - 5/10, STIG IN I VÅR BÖNERYTM. Du kommer på måndagen och stannar en eller flera dagar.
• 5/10 - 8/10, FÖRUNDRAN - ”INNANFÖR OCH UTANFÖR SIG SJÄLV” - MED BIBLIOTERAPI. Biblioterapi är ett samlingsnamn för insatser där olika typer av texter används som utgångspunkt för att utforska ens inre liv; som tankar, känslor, minnen och längtan.
• 5/10 - 8/10, RETREAT - KÄRLEKENS TON. Gud är kärlek, och har skapat oss i och till samklang med sig själv
• 12/10 - 15/10, RETREAT - FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL TANKAR. En retreat om det goda tänkandet som en gåva till mänskligt liv och gemenskap men retreaten berör även hur vi kan bryta tankarnas onda spiral.
• 12/10 - 15/10, INTRODUKTION I TAI CHI - med kroppsbalansering, meditation och avspänning.
• 19/10 - 22/10, RETREAT OCH KURS OM SKAM - ”Låt inte skammen skymma ljuset”. Två samtalsterapeuter leder mötena och finns tillgängliga för enskilda samtal för den som önskar det.
• 23/10 - 26/10, STIG IN I VÅR BÖNERYTM. Du kommer på måndag och stannar en eller flera dagar.
• 26/10 - 29/10, ”BÖN OCH LÄNGTAN EFTER ENHETEN”¨, RETREAT I DIALOGFORM i samarbete med FKE (förbundet för kristen enhet)
• 26/10 - 29/10, BILDTERAPI OCH MEDITATION. Kursledare är KARIN SZABÓ, leg. Psykolog och Bildterapeut sedan mer än 30 år tillbaka.
• 31/10 - 2/11, STIG IN I VÅR BÖNERYTM. Du kommer på måndagen och stannar en eller flera dagar.
• 2/11 - 5/11, RETREAT- NÅD OCH ÅTER NÅD. Retreatledare är BERTH LÖNDAHL, präst i Malmö, som varit kyrkoherde i Bunkeflodstrand.
• 3/11 - 5/11, SAMTALSDAGAR OM ETIK. Dagar då vi på ett varsamt sätt får samtala och fördjupa oss i frågor som exempelvis rör artificiell intelligens, medicinsk etik, frågor om döden, krig, våld, ansvar och rättigheter, brott och straff.

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

Hes 33:7-9, Ps 95, Rom 13:8-10, Matt 18:15-20
Evige Fader, du som först har älskat oss och tagit oss till dina barn, låt oss i Kristus nå den sanna frihet och det arv som du berett åt oss långt före världens skapelse.

”Träna dig i att först känna samvetets irriterande sting innan du höjer blicken upp mot Vishetens strålar som reflekteras i hennes speglar, så att du inte råkar falla i en djupare grop av mörker när du begrundar hennes strålar” (Itinerarium mentis in Deum, P.4.3). Vi vill gärna lyfta blicken mot Visheten, men S:t Bonaventura varnar oss för att lyfta blicken så högt att vi inte ser var vi går och så faller. Hans råd är att först av allt träna samvetet, så att vi känner igen det där irriterande stinget. Allt bör han sin början i en ödmjuk, bedjande, mottagande och självrannsakande attityd. Det gäller i vår relation till Gud, till skapelsen, våra medmänniskor och oss själva. Med denna attityd kan vi både förmana andra och tillåta oss att själva bli förmanade av andra.
Det är lite som att vara sin egen förälder, att uppfostra och pröva sig själv, likväl behöver vi den helige Andes hjälp. I den helige Andes skola lär vi oss att inte lyfta blicken så högt att vi snubblar utan att först iaktta och rätta oss själva. Utifrån detta kan vi se försoningens sakrament som en övning där vi lär oss att lyssna till den helige Ande och att känna igen samvetets irriterande sting.
Aposteln Paulus pekar på att kärleken är avgörande, att alla bud sammanfattas i att älska sin nästa som sig själv: ”Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet”. Att varna sin nästa och att ställa sin medbroder till svars för en orätt, som Jesus tar upp i dag, är en del av denna allomfattande kärlek. I den helige Andes skola tränas vi i att älska Gud och oss själva så att vi förmanar andra utan att vilja något ont.
Jesus lär oss att denna träning också går ut på att öva enhet, att komma överens med andra i vår bön, för det är just det som Fadern önskar av oss. När vi läser ”Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem”, menar S:t Cyprianus (cirka 200-258) att Jesus talar om enheten: ”allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske Fader”. Jesus sätter enigheten och endräkten på första plats. Det viktiga är vad vi ”kommer överens om”, att vi är eniga i bönen, så att vi som kristna håller fred och lever i Kyrkan. Jesus ”är mitt ibland oss”, alltså med dem som håller fred, de som är enade, de som lyder hans befallningar. Han är med dem, eftersom de är eniga, och lever i harmoni med Kyrkan, Kristi kropp.

LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

STIG IN I VÅR BÖNERYTM

Du kommer på måndagen och stannar en eller flera dagar.

FÖRUNDRAN - ”INNANFÖR OCH UTANFÖR SIG SJÄLV” - MED BIBLIOTERAPI

Biblioterapi är ett samlingsnamn för insatser där olika typer av texter används som utgångspunkt för att utforska ens inre liv; som tankar, känslor, minnen och längtan.

BERGETS NYHETSBREV:
 • Berget
 • Veckans gudstjänster
 • Meditation
 • Meditationsgrupper
 • Retreat
 • Volontär
 • Kommuniteten
 • Vänförening
 • Boklådan
 • Läsplan
 • Karta
 • Gåvor
 • Hur kommer man till Berget? Berget ligger 3 km norr om Rättviks järnvägs- och busstation vid väg 70 mot Mora. Anländer Du med tåg eller buss? Då vill du kanske ha skjuts från stationen i Rättvik till Berget. Tyvärr finns det inte längre taxi i Rättvik och Leksand och vi kan inte garantera att någon kan hämta dig på stationen. Du kan däremot när du anmäler dig notera ankomsttid i fältet “skjuts” så ska vi göra vad vi kan för att ordna det.