Välkommen hem till Berget

Hej kära vänner, tack för de goda och roliga dagarna hos er nu i helgen. Så givande och spännande på alla sätt. Miljön, meditation , mässan för att inte tala om den goda maten och den vackra naturen. Vi hörs och ses igen, allt gott och hälsa alla, mången hälsning, Lotta

Hej! Jag vill tacka husfolket och alla boende för den gästfria stämningen, den goda maten och alla varma leenden och glada skratt. Ser fram emot nästa gång. Hälsningar, Kristina                               

Hej husfolk, vi vill tacka för er gästfrihet och mässorna, tidebönerna och gemenskap som vi bär med oss. Helen, för grundkurs-tjejerna
Medledutb 2020

TACK SR VERONICA OP, LÄS SENASTE UNUM:SE VAD BERGET ERBJUDER DENNA HÖST:


Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Bläddra i Unum

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

Aktuella program

Läs mer

Tips på kommande kurser och retreater

• RETREAT - för dig som söker, tvivlar, inte kan tro. 24/9 - 27/9, S:t Davidsgården
• KI – ZEN – AIKIDO. 25/9 - 27/9, Meditationsgården
• RETREATDAGAR i den helige Franciskus anda. 28/9 - 1/10, S:t Davidsgården
• STIG IN I VÅR BÖNERYTM - med möjlighet till samtal. 15-22/10, S:t Davidsgården.

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

Jes 55:6-9, Fil 1:20c-24, 27a, Matt 20:1-16
Helige Gud, du som sammanfattat din lag i kärleken till dig och vår nästa, låt oss på denna väg nå fram till det eviga livet.

Reaktionerna på Jesu liknelse är något som också utmärker vår kultur: det goda ska vara något svårt, att man anstränger sig för att åstadkomma något är måttstocken på det moraliskt goda. Ju svårare något är ju högre grad av godhet. Hårt arbete definierar vad som är gott. I den kristna traditionen finns en motsatt tanke. Thomas av Aquino skriver: “Dygdens essens består av det goda snarare än i det svåra”. Det moraliskt goda karakteriseras hos Thomas av det som sker utan ansträngning eftersom det godheten kommer från är kärleken.

Därför skriver också kyrkoläraren S:t Bonaventura att det viktigaste inte är att anstränga oss, analysera, observera, utan att förundras! Det är att sträcka oss bortom det som finns för handen för att ta emot det som bara kan tas emot av nåd, det som inte bara är ett resultat av det egna arbetet.

Vår kultur har alltför länge försummat livet, förundran, intuitionen, inspirationen, och skådandet av det goda. Vi behöver öppna oss för det som inte bara är resultatet av vår egen ansträngning utan som kommer till oss av nåd. Det är att förvandlas, att ta emot det som ännu inte finns i vår egen värld. För, i begynnelsen finns alltid en gåva. Vi lever för att Gud vill det, existensen är ren nåd. Vi är kallade att ta emot vad det än är som kommer till oss, att utan någon ansträngning eller spändhet försöka äga det.

Det viktigaste i livet kommer till människan som en gåva, utan ansträngning och utan besvär. Den kristna förståelsen av offer är inte intresserad av lidandet i sig själv, oron och svårigheten utan av frälsningen, varandets fullhet, den fullkomliga lyckan, i begynnelsen finns alltid en gåva. Detta är det allra viktigaste för kyrkan, därför finns Eukaristin, som gåva, i centrum.

LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

RETREAT - för dig som söker, tvivlar, inte kan tro

Retreatledare är SR VERONICA OP, medarbetare på Berget.

KI – ZEN – AIKIDO

Kursledare JAN ERIKSSON, 6:e dan i Aikido och mångårig kursledare inom aikido, meditation och självförsvar.

BERGETS NYHETSBREV:
 • Berget
 • Veckans gudstjänster
 • Meditation
 • Meditationsgrupper
 • Retreat
 • Volontär
 • Kommuniteten
 • Vänförening
 • Boklådan
 • Läsplan
 • Karta
 • Gåvor
 • Hur kommer man till Berget? Berget ligger 3 km norr om Rättviks järnvägs- och busstation vid väg 70 mot Mora. Anländer Du med tåg eller buss? Då vill du kanske ha skjuts från stationen i Rättvik till Berget. Ring då Sverigetaxi 0247-14700 eller 0775-50 50 50. Förboka gärna!