Välkommen hem till Berget

”Här finns en öppenhet oavsett vem du är eller hur du är. Och då finns det plats för mig" (Eva).
"Tack för fyra fantastiska dygn på meditationsdagarna. Jag har aldrig varit med om något liknande! Det känns som helt nya sidor av livet visar sig för mig. Jag är så oändligt tacksam". (Viktor)

Volontär

NYTT PROGRAM FÖR SOMMAREN OCH HÖSTEN 2022LÄS BERGETS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2021!


Följ kommunitetens youtubekanal: kommuniteten på Berget!

Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Bläddra i Unum

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

Aktuella program

Läs mer

Tips på kommande kurser och retreater

• 30/5 - 2/6, STIG IN I VÅR BÖNERYTM - med möjlighet till samtal
• 2/6 - 5/6, MEDITATIONSDAGAR. En möjlighet till kristen djupmeditation för både nybörjare och vana meditatörer.
• 2/6 - 5/6, RETREAT i dialog - ”Kristus och Skrifterna”
En retreat om hur vi kan se Kristus i Bibeln och hur Bibeln leder oss till Kristus, samt lite om bibelsyn och bibelbruk i vardagslivet.
Retreatledare är Karl-Henrik Wallerstein, präst i Svenska kyrkan och fader Peder Bergqvist, katolsk präst.
• 6/6 - 9/6, STIG IN I VÅR BÖNERYTM

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

Apg 17:15, 22-18:1 och Joh 16:12-15
Herre, låt oss som nu firar Kristi uppståndelse, få glädjas när han kommer med alla sina heliga.

Vägledd av den helige Ande vistas Paulus på torgen, de antika städernas naturliga mötesplats, också i Athen. Athen hade haft sin blomstringstid och låg nu helt i skuggan av den blomstrande staden Korinth. Men dess forna storhet gjorde att många gärna besökte staden och dess minnesmärken.
Paulus går nu omkring där och ger sig i samtal med dem han träffar på, drar till sig filosofernas uppmärksamhet, och de börjar samtala med honom. Aeropagen; en domstol vill förhöra sig om Paulus lära. Så han håller sitt tal.
Det är intressant eftersom övriga missionspredikningar har Kristus i centrum men i aeropagtalet är det skapelsens Gud som står i fokus. Paulus förkunnar att sökandet efter Gud är människans svar på Guds verk med henne. Människans sökande var den egentliga avsikten med skapandet av och handlandet med henne. Att han lät dem bo på jorden och fastställde årstider och gränser för dem var välgärningar som skulle ge dem anledning att söka honom.
Istället för de heliga skrifterna citeras den stoiske författaren Aratos. Ett sätt för Paulus att anknyta till den hellenistiska omgivningen, och exempel på eller modell för hur vi kan gå in i dialog med sanningssökare i alla tider. De flesta tyckte talet var löjeväckande, men en av medlemmarna i Aeropagen började tro på Jesus. Det var Dionysios som sedan får en oerhört betydelse för den kristna mystiken. Från Paulus och Dionysios utvecklas en mystik kristen tradition framför allt i Syrien där det på 500-talet skrivs flera böcker, under författarnamnet Dionysios Aeropagita.
När den helige Ande leder oss fram med hela sanningen sker det ibland med ord och ibland med tal utan ord, hjärtats bön, ett samtal utan ord, en intellektets natt, en inre vila, tystnad och stillhet, det som vi vårdar på Berget. Hela sanningen finns i Ordet som uttalas av Fadern med den helige Andes tysta andedräkt, i Faderns, Sonens och den helige Andes stilla, tysta, närvaro, i allt, i alla ting!

LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

BERGETS ÅRSMÖTEN

Välkomna till Bergets årsmöten

STIG IN I VÅR BÖNERYTM - med möjlighet till samtal

Du kommer på fredag och stannar en eller flera dagar.

BERGETS NYHETSBREV:
 • Berget
 • Veckans gudstjänster
 • Meditation
 • Meditationsgrupper
 • Retreat
 • Volontär
 • Kommuniteten
 • Vänförening
 • Boklådan
 • Läsplan
 • Karta
 • Gåvor
 • Hur kommer man till Berget? Berget ligger 3 km norr om Rättviks järnvägs- och busstation vid väg 70 mot Mora. Anländer Du med tåg eller buss? Då vill du kanske ha skjuts från stationen i Rättvik till Berget. Ring då Sverigetaxi 0247-14700 eller 0775-50 50 50. Förboka gärna!