Välkommen hem till Berget

Tack till er på Berget, efter mindfulnessretreaten så vill jag komma tillbaka så mycket det bara går, Ha det, Sofia

Hej allihopa på Berget! Tusen tack för en fantastiskt fin Nyårsretreat! Mycket hände inom mig i denna tystnad. Tacka även husfolket och volontärer för god mat och otrolig service! Ni gör ett jättefint arbete! Jag hoppas komma tillbaka vid något annat tillfälle. Varma hälsningar, Ann

Hej på Berget! Ville bara tacka för mycket vackra och givande dagar hos er i helgen! Ett särskilt tack till köket som fixade perfekt "specialkost" utan minsta problem. Och gott var det också! Stort tack för att ni håller bönelivets fackla brinnande! Med värme, Helene


Insamling

LÄS PROGRAMBLADET FÖR SOMMAREN OCH HÖSTEN!


Ta del av vår årsredovisning för år 2020:


Annons 2020

Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Bläddra i Unum

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

Aktuella program

Läs mer

Tips på kommande kurser och retreater

• 17/5 - 21/5, VÄNFÖRENINGENS ARBETSDAGAR
• 24/5 - 27/5, STIG IN I VÅR BÖNERYTM - med möjlighet till samtal med BR EMMANUEL OCD.
• 31/5 - 3/6, STIG IN I VÅR BÖNERYTM - med möjlighet till samtal
• 3/6 - 6/6, RETREAT - “FÖLJ MED OCH SE”. EVA CRONSIOE leder retreaten och hon är församlingspräst med inriktning på vuxna i aktiv ålder, andlig vägledning, retreater och pilgrimsvandring.
• 3/6 - 6/6, YOGA OCH MEDITATION. Kursen vänder sig både till nybörjare och de som under en helg vill fördjupa sig i yoga och meditation.
• 7/6 - 10/6, STIG IN I VÅR BÖNERYTM
• 10/6 - 13/6,RETREAT - ”VAR DAG ÄR EN SÄLLSAM GÅVA, EN SKIMRANDE MÖJLIGHET…”
• 10/6 - 13/6, YINYOGA MED VANDRING. Den lugna terapeutiska yinyogan är kursens kärna och kombineras här med lätt vandring i naturen.

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

Apg 1:15-17, 20ac, 21-26, 1 Joh 4:11-16 och Joh 17:11b-19
Fader, för att rädda människan blev Kristus människa i världen och återvände efter lidande och död till platsen vid din högra sida. Låt oss få erfara att han, som är ett med dig i härlighet och ära, är med oss alla dagar till tidens slut.

Apostlarna fick ett specifikt ämbete som Jesus insatte dem i. Han ger dem en särskilt uppgift att bevara den gudomliga sanningen i världen, genom att förkunna Guds ord och att helga världen genom sakramenten. Denna apostlarnas mission fortsätter genom biskoparna, apostlarnas efterträdare i alla tider. Vi ser i den första läsningen att apostlarna själva uppfattade det som ett gudagivet ämbete, som skulle föras vidare, i en apostolisk kontinuitet, succession. Det vi läser om är den första biskopsvigningen, Mattias vigs och upptas som den tolfte bland apostlarna. Kyrkan är byggd på apostlarnas grund och apostlarna, med Petrus i spetsen, står som garant för enheten. Enheten utan apostlarna är otänkbar, apostlaämbetet är i själva verket Enhetens ämbete. Vi ser att det är Petrus som tar initiativet. Alla kristna behöver ett gemensamt, universellt Enhetens ämbete, biskopen av Rom, påven, för enheten runt Petrus är till välsignelse för alla. Vi behöver detta universella ämbete för hela krist-enheten, och för att hela och återställa krist-enheten.

Jesus ber: ”Helige Fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett.” Enheten är inte en bisak för Herren utan en hjärtesak i Jesu mission! Enheten är inte bara en uppgift för kyrkans ledare utan det är en plikt för alla kristna att vara med och återställa enheten i kyrkan, Kristi kropp. Jesus Kristus grundade en enda kyrka men för världen framstår kyrkan som splittrad, genom kristna som både vad beträffar åsikter och vägar lever åtskiljda från varandra som om Kristus själv vore delad. Denna splittring strider mot Kristi vilja, det är en stötesten för världen och motverkar den heliga uppgiften att förkunna evangeliet för allt skapat.

Enligt Andra Vatikankonciliet är det en plikt för alla katoliker att både be och verka för enhet, för försoning mellan alla kristna. Därför ber vi, i dag och alla dagar, med Sonen, till Fadern, i den helige Ande, att alla Jesu lärjungar må bli ett, liksom Tre-enigheten är ett.

LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

BERGETS ÅRSMÖTEN (OBS! flyttat till 28 augusti)

OBS! Årsmötet är flyttat till 28 augusti!

STIG IN I VÅR BÖNERYTM - med möjlighet till samtal

Möjlighet till enskild vägledning och samtal med BR EMMANUEL OCD.

BERGETS NYHETSBREV:
 • Berget
 • Veckans gudstjänster
 • Meditation
 • Meditationsgrupper
 • Retreat
 • Volontär
 • Kommuniteten
 • Vänförening
 • Boklådan
 • Läsplan
 • Karta
 • Gåvor
 • Hur kommer man till Berget? Berget ligger 3 km norr om Rättviks järnvägs- och busstation vid väg 70 mot Mora. Anländer Du med tåg eller buss? Då vill du kanske ha skjuts från stationen i Rättvik till Berget. Ring då Sverigetaxi 0247-14700 eller 0775-50 50 50. Förboka gärna!