Välkommen hem till Berget

Nystart

Nytt Unum, om Påvens besök och tystnadens ekumenik med mera:
Julmarknad

Nytt Program (Våren 2017)Intervju med föreståndaren om Bergets ekumeniska kallelse
Treenighetsikonen

Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Tips på kommande kurser och retreater

15 nov 2016

• 8-11 december, Retreat: Jungfru Maria, Barmhärtighetens moder, Lars Adolfsson
• 30/12-3/1 Nyårsretreat, f Peder Bergqvist
• 30/12-2/1 Nyår med meditation och rekreation, Ingrid Eriksson och Ann-Ida Fehn

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Bläddra i Unum

14 apr 2013

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

31 maj 2012

Aktuella program

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

Jes 11:1-10, Rom 15:4-9 och Matt 3:1-12
Allsmäktige och barmhärtige Gud, låt inget här på jorden hindra oss att skynda din Son till mötes, utan led oss med din himmelska vishet till fullkomlig förening med honom, din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

Herren, som vi väntar på, kommer på en förberedd väg: ”Bana väg för Herren, gör hans stigar raka”. Advent förbereder oss för Kristi födelses fest, den bästa förberedelsen är att omvända sig, därför besinnar vi oss och bekänner vår synd och skuld.

Om vi ska ordna en middag, en fest, en resa, så måste vi förbereda oss. Men vi kan inte förbereda oss på allt som kan hända, vi behöver också öppenhet för det oväntade, det som vi inte har kontroll över, det som är större, ytterst för Gud. Därför är Adventstiden både en tid av förberedelse och en tid av förväntan. Vi behöver vara väl förberedda, men också be Gud om hjälp så att vi förblir öppna och verkligen kan ta emot det som vi kommer att få vara med om, ytterst är allt nåd.

Hur ska vi förbereda oss för Kristi födelses fest? I dagens evangelium ser vi att Johannes Döparen förbereder, banar väg, för Herren, Kristus. Folket kom ut till Johannes Döparen, lyssnade på honom och de bekände sina synder. Advent är bikttid, så ta tid till att gå till bikt under adventstiden! Folket måste ha fått ett styng i hjärtat när de lyssnade på honom. Det tröga, ljumma och hårda hjärtat genomborras av hans ord som av ett vasst spjut. De förstår att Johannes är sänd av Gud, att han talar Guds ord. De kände en sorg över sina synder, och en sådan sorg är salig, den bereder väg för den nya födelsen. Då Jesus föds, inte bara i Betlehem, utan i det egna hjärtat. Det ger människan ett hopp och hoppet är adventstidens gåva.

Förberedelsen kan se olika ut, men alla behöver den. Vi behöver ta emot försoningens sakrament, vi behöver gå helighetens väg, vi behöver gå till bikt. Då föds Jesus, inte bara i Betlehem, utan i våra egna hjärtan. Genom att söka försoning, att omvända sig från allt som skiljer oss från Gud och våra medmänniskor, så föds vi på nytt, förnyas i den helige Ande, så förblir vi i den första kärleken, och i den glädje som ingen kan ta ifrån oss. Låt oss fira advent som en förberedelse, så att vi omvänder oss från våra synder för att kunna ta emot Kristus, som vår Herre och Konung. Då kan vi med öppnade ögon fira Kristi födelses fest.


LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

STIG IN I VÅR BÖNERYTM

Du kommer på måndagen och stannar en eller flera dagar.

KURS I BANGLADESH! 10 DAGAR

Berget organiserar en resa till den svenske taizebrodern Johannes och hans kommunitet i Bangladesh. Vi bokar resa och bor tillsammans med taizebröderna i Mymensingh och tar del av deras liv och erfarenheter under några dagar. En av medarbetarna på Berget följer med på resan.