Välkommen hem till Berget

"Här finns en öppenhet oavsett vem du är eller hur du är. Och då finns det plats för mig" (Eva).
"Tack för fyra fantastiska dygn på meditationsdagarna. Jag har aldrig varit med om något liknande! Det känns som helt nya sidor av livet visar sig för mig. Jag är så oändligt tacksam". (Viktor)

Läs vårt nya vårprogram och boka in dig på en retreat eller kurs:


Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Tips på kommande kurser och retreater

20 nov 2017

• 30/11-3/12, Retreat; Låt försona er med Gud, f Peder Bergquist
• 4-7 december, Stig in i vår bönerytm
• 11-14 december, Stilla dagar med meditation
• 30/12-2/1, Nyårsretreat eller Nyår med meditation och rekreation
• 4-7 januari, Trettondedagsretreat; Ljuset lyser i mörkret, Peter Artman
• 18-21 januari, Retreat; Ära då Gud med Er kropp, Sr Sofie OP, Rögle kloster

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Bläddra i Unum

14 apr 2013

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

31 maj 2012

Aktuella program

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

1 Kor 1:17-25, Matt 10:17-22
Gud, från vilken allt vad fader heter har sitt namn, du gjorde de heliga martyrerna Andreas och hans följeslagare trogna ända in i döden. Låt oss, på deras förbön, stråla ut din godhet, så att det tydligt märks att vi är dina barn.

Vi firar i dag de vietnamesiska martyrerna, S:t Andreas Dûng Lac, präst, och hans följeslagare, vi ber om deras förbön för oss själva, för Vietnam och för hela världen. S:t Andreas Dûng Lac och hans följeslagare blev martyrer i Vietnam i början av 1800-talet. De ville att evangeliet om Kristus skulle slå rot i Vietnamn och bidra till folkets bästa.

Katolska kyrkan i Vietnam är stark, men dess framgångar har betalats dyrt. Från dess början på 1500-talet till nu har tusentals kristna gått i döden för sin tro. De har hängts, bränts på bål, blivit halshuggna, torterats ihjäl. Samtliga dömdes för att de vägrade trampa på korset. Än idag plågas kyrkan av misstänksamma statliga myndigheter som vill kontrollera religiösa aktiviteter. Den helige Johannes Paulus II helgonförklarade 117 av de vietnamesiska martyrerna. Den eld som Jesus har tänt i världen kan inte släckas (Luk 12:49).

Att fira den heliga Mässan är att föregripa det himmelska livet, och att i gemenskap med alla änglar, helgon och martyrer, helga hela vår dag, hela vårt liv, och bära fram alla människor och hela skapelsen inför Gud.

Allt sker i Kristus, i hans kors! I Kristus möter Fadern oss, vi blir på ett konkret sätt närvarande inför honom, och han vänder sin blick till oss. Men i Kristus möter också vi Fadern, på ett konkret sätt, i gåvan, Sonens kropp och blod och Ande. Jesus Kristus och hans kors är hela tillvarons centrum som förenar himmel och jord, gudomligt och mänskligt, lidandet och förhärligandet, martyriet och segerkransen.

LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

ADVENTSRETREAT “Låt försona er med Gud” (2 Kor 5:20) - om försoningens sakrament

Biktens mysterium skildras i liknelsen om ”den förlorade sonen”. Mitt i denna berättelse står ”den barmhärtige Fadern”.

MINDFULNESSRETREAT - “This Being Human”

Vi vänder oss till personer som ex. gått en 8-veckors mindfulnesskurs eller på annat sätt kommit i kontakt med meditation, budo eller mindfulness och tillägnat sig en del egen erfarenhet. Kursen är delvis i tystnad.