Välkommen hem till Berget

"Här finns en öppenhet oavsett vem du är eller hur du är. Och då finns det plats för mig" (Eva).
"Tack för fyra fantastiska dygn på meditationsdagarna. Jag har aldrig varit med om något liknande! Det känns som helt nya sidor av livet visar sig för mig. Jag är så oändligt tacksam". (Viktor)

NYTT PROGRAM FÖR ANDRA HALVAN AV 2019


Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Bläddra i Unum

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

Aktuella program

Läs mer

Tips på kommande kurser och retreater

• 17-19/5, STIG IN I VÅR BÖNERYTM
• 6-9/6 DANSEN I DIN KROPP - Himlen i ditt hjärta
• 6-9/6 RETREAT med PILGRIMSVANDRING ”Visa mig, Herre, din väg” (Ps 86:11)
• 20-23/6 RETREAT - Ödmjukhet, Kärlek och Glädje med BRODER MICAEL CHRISTOFFER SSF
• 20-23/6 PILGRIMSVANDRING
• 4-7/7 RETREAT med kristen djupmeditation med TOMMY HÄLLKVIST

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

Apg 14:21-27, Upp 21:1-5a, Joh 13:31-33a, 34-35
Allsmäktige, evige Gud, låt påskens mysterium fullbordas i oss, så att alla de som i dopet blivit födda till det nya livet under din skyddande hand bär bestående frukt och uppnår evighetens glädje.

Jesus har uppstått från de döda och finns mitt ibland oss och han påminner oss i Mässan om att vi skall älska varandra såsom han har älskat oss. Må denna heliga Eukaristin fylla våra hjärtan med kärlek till Kristus och till våra medmänniskor, så att vi blir Kristi sanna lärjungar.

Hur uppmuntrar vi varandra? ”Vad duktig du är”, ”så bra det du gjorde”… Men det står att Paulus och Barnabas styrkte lärjungarna med orden: ”Vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike.” Det kan verka konstigt att man uppmuntrar genom att säga att vi måste gå igenom många lidanden… Men ny kraft rinner till i den egna svagheten. Lidandet bereder väg för en större nåd, ja något nytt. Precis som vi genom Jesu lidande får vi smaka hans återlösnings frukter i Eukaristin, det nya och eviga förbundets blod.

Johannes såg detta nya, en ny himmel och en ny jord, och han hörde rösten: ”Se, jag gör allting nytt.” Evangeliet handlar om en ny sång, en ny himmel och en ny jord, ett nytt Jerusalem. Och det nya sammanfattas med ett bud: ”Ett nytt bud ger jag er, säger Herren: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.” Vi ser det nya hos den människa som älskar. Hon blir inte trött, även om hon ger ut sina sista krafter. Augustinus säger att kärleken gör oss ständigt nya och skimrande vita. Det är därför den saliga jungfrun Maria är så vacker. Ty kärleken gör människan vacker. Den som älskar har dött från det liv som åldras och dör. Hon lever redan nu med Kristus och Maria hos Gud.

Kärleksbud är verkligen ett nytt bud. Det är nytt eftersom det gör människan ny. Hon förnyas och blir klädd "i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod". Och detta bud har en ny källa, inte den skrivna lagen, utan den Ande som Kristus utgjutit i våra hjärtan, kärlekens Ande. För det tredje skapar detta bud skapar ett nytt förbund, kärlekens otroliga förmåga att ständigt hitta nya vägar till försoning och förnyad gemenskap. Även när det ser hopplöst ut fortsätter den ändå att älska. Resten gör Gud: ”Se, jag gör allting nytt." Mitt i våra lidanden och mitt i vår egen svaghet får vi smaka detta nya liv.

LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

VÄNFÖRENINGENS ARBETSDAGAR

Välkommen att dela arbete, gemenskap och bön några dagar i vår fantastiska miljö.

BERGETS ÅRSMÖTEN

24-25 maj