Välkommen hem till Berget

VÄLKOMMEN TILL BERGET SOMMAREN 2016!
Här kan du anmäla dig till våra retreater och kurser.

Ekumeniskt symposium

Peder 50

Intervjuer med kommuniteten:
Kommunitetsbild

Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Tips på kommande kurser och retreater

08 aug 2016

• 1-4 september, Retreat; "Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor...", Bengt Larne
• 8-11 september, Retreat; "Ge mig det vattnet", Lars Nordblom
• 15-18 september, Mindfulness kurs, Ingemar Sköld

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Bläddra i Unum

14 apr 2013

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

31 maj 2012

Aktuella program

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

2 Thess 2:1-3a, 14-17 och Matt 23:23-26

Gud, vår Fader, du väckte den heliga Rosas kärlek, så att hon övergav världen och levde helt för dig i bot och självförnekelse. Låt oss nu med henne som förebedjerska på jorden följa livets väg och dricka ur din ljuvlighets ström i himlen. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

Vi ser till det yttre men Gud ser till hjärtat, Jesus pekar på insidan det innerligaste: det handlar om att göra insidan ren. Det var detta som den heliga Rosa av Limas liv, det fastnade inte i det yttre utan var en inre förvandling som kom andra människor till glädje.

Det är så lätt att fastna i det yttre. Första tiden som föreståndare på Berget upprepades en fråga till mig hela tiden: vad vill du förändra, hur vill du utveckla Berget? Men det handlar inte om att förändra ytan utan om att förvandlas inifrån, att oupphörligt fortsätta att omvända sig. Aposteln Paulus skriver om det på ett annat sätt, att omvändelsen handlar om att stå fast, stadigt, djupt rotad. Att inte fara hit och dit efter våra egna önskningar eller andras förväntningar utan: ”Stå alltså fasta och håll er till de läror som vi har fört vidare till er, muntligen eller i brev”. Han pekar på detta med att ”föra vidare”, att tradera, Paulus pekar på traditionen som fanns före de nytestamentliga texterna. Vi ska inte förändra något utan själva förändras, gå in i den rika tradition som fanns långt före vi fanns till, där ska vi stå fasta. Vår uppgift är att föra vidare det som vi tagit emot, den apostoliska tron. För oss som kommunitet handlar det också om att vara trogen Bergets vision, det Per Mases förde vidare, Bergets tradition…

Vi är inte bundna av en tradition utan burna och formade av en tradition. När vi står fasta i apostlarnas tradition så berör det både vårt yttre och vårt inre men inte separerade från varandra utan som en integrerad helhet. ”Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra.” Insidan behöver utsidan, liksom utsidan behöver insidan. Det som Gud har sammanfogat.LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

VÄNFÖRENINGENS ARBETS- OCH GEMENSKAPSHELG

Välkommen till höstens arbetsdagar! Kom och dela vår gemenskap, bön och arbete!

STIG IN I VÅR BÖNERYTM

Du kommer på måndagen och stannar en eller flera dagar