Välkommen hem till Berget

WELCOME TO BERGET!
English Information in English

Dagordning

Nytt nummer av Unum:Intervjuer med kommuniteten:
Kommunitetsbild

Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Tips på kommande kurser och retreater

26 sep 2016

• 7-9 oktober; Bergets Ekumeniska Symposium; STILLHETENS UNIVERSUM - tystnad och stillhet i olika kyrkliga traditioner
• 13-16 oktober, Retreat; EN KROPP HAR DU DANAT ÅT MIG, Sr Céline OP
• 21-23 oktober, Kurs; Tro och vetenskap, Jan Blomgren och Sr Veronica OP
• 24-27 oktober, Retreat; Till härlighetens land igen..., Lennart Jonsson

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Bläddra i Unum

14 apr 2013

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

31 maj 2012

Aktuella program

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

Job 38:1,12-21; 39:36-38 och Luk 10:13-16
Fader i himlen, du gav den helige Hieronymus en ljuv och levande känsla för varje ord som utgår ur din mun. Undervisa oss nu och ge oss näring genom Skriften, så att vi där finner livets källa.

Idag minns vi den helige Hieronymus (347-420), präst, kyrkolärare och bibelöversättare. Hieronymus är mest känd för att han översatte Bibeln från grekiska och hebreiska till latin. Hieronymus påminner oss om vikten av att läsa Bibeln. Bibeln ger stöd och kraft i liv, Bibeln är frälsningens salt, det andliga livets mat och källa, en är teologins och förkunnelsens själ. Kyrkan uppmanar de troende att ofta läsa Skriften, eftersom “okunnighet i Skrifterna är okunnighet om Kristus”, som Hieronymus skriver.

"Den som lyssnar till er, han lyssnar till mig". När det gäller den helige Hieronymus är det helt klart så. Helgonen är de som säger: “Herre, du utrannsakar mig och känner mig,” och de ställer sina liv i Kristi tjänst. De ställer sig, med sina olika personligheter, i bakgrunden och låter Jesus tala genom dem, de lägger inte till något till evangelierna utan låter istället evangeliet lägga till något i deras liv.

Vi varken kan eller bör lägga till något, varken till det vi själva är i Guds ögon, eller det andra är i Guds ögon, eller till det Gud är. Det är Gud som sköter allt extra, allt som är bonus, det är han som lägger till allt gott i våra liv, han tillför evangeliet, sin nåd, sin helige Ande, renar oss, formar oss, så att den som lyssnar till oss, får höra Kristi röst. "Den som lyssnar till er, han lyssnar till mig".

”Den som lyssnar till er, lyssnar till mig”. Det är en uppmaning att vara bofast i Kristus, i hans kropp, kyrkan, att vara förankrad i hans ord. På det sättet är vårt kristna liv väldigt likt den helige Hieronymus översättningsarbete, det handlar om att översätta Guds ord, till vår kultur, genom våra personligheter, så att det blir levande ord för alla dem som vi möter. Så att människor i vår kultur får lyssna till Kristi röst, i oss.

LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

MEDARBETARDAGAR

-

Bergets ekumeniska SYMPOSIUM 2016 - STILLHETENS UNIVERSUM

STILLHETENS UNIVERSUM - bön, tystnad, meditation - utifrån olika kyrkofamiljers olika perspektiv.
Vad säger den Ortodoxa kyrkan, Svenska kyrkan och Katolska kyrkan?