Välkommen hem till Berget

"Här finns en öppenhet oavsett vem du är eller hur du är. Och då finns det plats för mig" (Eva).
"Tack för fyra fantastiska dygn på meditationsdagarna. Jag har aldrig varit med om något liknande! Det känns som helt nya sidor av livet visar sig för mig. Jag är så oändligt tacksam". (Viktor)

Tack

ACT
Läs vårt nya vårprogram och boka in dig på en retreat eller kurs:


Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Tips på kommande kurser och retreater

13 mar 2018

• 24-28 mars, Personligt vägledd retreat, Stig Petrone och Ann-Ida Fehn
• 6-8 april, Att gå i den heliga Birgittas spår, Luca Ceasarini
• 12-15 april, Introduktion till kontemplativ bön, Ingrid Eriksson och Ann-Ida Fehn
• 19-22 april, Vänner kallar jag Er, Lena Brunell

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Bläddra i Unum

14 apr 2013

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

31 maj 2012

Aktuella program

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

Dan 3:14-20, 24-25, 28 och Joh 8:31-42
Barmhärtige Gud, helga och upplys våra hjärtan genom boten, och liksom du har gett oss viljan att tjäna dig, så ge oss också svar på våra böner.

”Jag har utgått från Fadern och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig.” Att Sonen är utsänd av Fadern innebär att han har ett uppdrag att fullfölja. Uppdraget är inkarnationen, att bli människa, för att återlösa människan. Han är ett med Fadern, Gud av Gud, ljus av ljus, men genom inkarnationen är han också ”alla vi”, han tar vår plats. Som sann människa offrar han sitt liv till Fadern, för vår skull. Vi som är slavar under synden befrias av Sonen: ”Om nu Sonen befriar er, blir ni verkligen fria.” Korsets offer är det största liturgiska mysteriet av tillbedjan, genom korset vädjar Kristus till Fadern om återlösningens nåd för varje människa. Det är på detta sätt som Kristus, i vårt namn och i vårt ställe, gottgör vår olydnad och synd inför Fadern.

Det som händer på korset är själva ur-liturgin, det offer som vi frambär varje Eukaristi, det är Sonens mänskliga offergåva och rökoffer, för vår skull, som han frambär inför Fadern. I Kyrkans liturgi, som ett försonat messianskt gudsfolk, förenar vi våra liv med Kristus, så att också vi inför Fadern frambär oss själva, i Kristus, som ett heligt offer, ett välluktande rökoffer, som stiger upp till Fadern. Det är endast på grund av Sonens mänskliga självutgivande och självuttblottande offer som Fadern tar emot vårt offer, och det är endast på grund av Sonen vi som Eukaristin höjdpunkt kan och vågar utbrista: ”Fader vår”. Vi är söner i Sonen, delaktiga i hans sonskap, offer och försoning.


LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

SKRIV DIN LIVSBERÄTTELSE

Att skriva om sitt liv blir ett livsdokument, ett kulturarv. Det innebär även en möjlighet till överblick och självinsikt. Kursledare: SONJA ÖSTERGREN, journalist och fotograf.

PERSONLIGT VÄGLEDD RETREAT - i Stilla veckan

Du får en bibeltext att meditera över och ett personligt vägledningssamtal varje dag. På förmiddagen en kort undervisning och på kvällen tillfälle till gemensam meditation.