Välkommen hem till Berget

"Här finns en öppenhet oavsett vem du är eller hur du är. Och då finns det plats för mig" (Eva).
"Tack för fyra fantastiska dygn på meditationsdagarna. Jag har aldrig varit med om något liknande! Det känns som helt nya sidor av livet visar sig för mig. Jag är så oändligt tacksam". (Viktor)

FÖLJ MED PÅ EN SPÄNNANDE RESA TILL BANGLADESH:
Bangladeshresan

Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Tips på kommande kurser och retreater

30 apr 2018

• 20-23 augusti; RETREAT “I Guds tystnad får jag vara; ordlös, stilla, utan krav.” Ledare för retreaten är TOMAS JANSSON, präst i Rättvik.
• 20-23 augusti; skrivarkurs med Sonja Östergren.
• 23-26 augusti; VÄNFÖRENINGENS ARBETS- OCH GEMENSKAPSHELG, anmäl dig till .(JavaScript måste vara aktiverat för att visa denna e-postadress)
• 30/8-2/9; RETREAT - Det personliga mötet med Jesus i Kyrkans sakrament. Retreatledare är fader PEDER BERGQVIST, föreståndare på Berget.
• 6-9 september; INTRODUKTIONSKURS I THAI CHI MED KROPPSBALANSERING, MEDITATION OCH AVSPÄNNING. Kursledare är ISTVÁN SZABÓ.
• 6-9 september; RETREAT - “Jag är med er alla dagar” - En retreat med fokus på Jesus löfte och hans närvaro i våra liv. Retreatledare är DAVID SILVERKORS

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Bläddra i Unum

14 apr 2013

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

31 maj 2012

Aktuella program

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

Upp 11:19; 12:1, 3-6, 10, 1 Kor 15:20-27, Luk 1:39-56
Allsmäktige, evige Gud, till himlens härlighet har du upphöjt din Sons moder, den alltid rena jungfrun Maria, med kropp och själ. Lär oss att lyfta blicken upp till denna härlighet, och låt oss en gång dela den med henne.

Vi firar i dag jungfru Marias upptagning i himlen, en stor högtid som tidigare var Sveriges nationaldag. Låt oss be om jungfru Maria för oss själva, vårt land och vår kultur, och för Berget.

Kyrkan säger att Maria har upptagits med kropp och själ i himlen, hela hennes person har nått sin slutliga bestämmelse. Så är hon ett tecken på kyrkans och den enskildes framtid, människans höga kallelse. I henne ser vi att döden inte är att upphöra att existera, utan att gå till Fadern, att vara hos honom, för alltid. Hon som öppnade sin kropp för att ta emot Kristus, är nu hela mänsklighetens moder och ber för oss. Jungfru Marias ger oss hopp och tröst, nu och i vår dödsstund. Hon är i himlen, som sin gudom­lige Son, för att ständigt vara med oss, och ge oss det hopp och den tröst vi behöver.

Denna dag är också viktig ekumeniskt och vittnar om det som är gemensamt kristet. I kommentaren över Marias lovsång betonar Luther att Maria jublar över Guds storhet, på grund av Gud själv och inte p.g.a. vad Gud ger och låter henne erfara. Ingenting får stå i vägen för Guds nåd och barmhärtighet. Jungfru Maria söker inte sitt eget, hon söker inte egna förmåner, hon klamrar sig inte fast vid saker och ting när hon har dem, och hon blir inte upprorisk när de tas ifrån henne. Maria är den rätta bruden som säger till Kristus: ”Jag vill inte ha det som är ditt, jag vill ha dig själv. Du är mig inte mer kär om det går mig väl, och inte mindre kär om det går mig illa.” Genom att prisa just Maria salig menar Luther att den kristne ger Gud äran helt och fullt. Det är Guds nåd mot henne, i henne, genom henne som prisas salig. Gud har så nådigt och rikt sett till jungfru Maria i hennes förnedring och gjort så stora ting i henne att hon kan kallas Guds Moder. ”Salig är du Maria för Guds rika och översvinnliga nåd i dig”. Maria är för Luther ett mönster för alla kristna att vara helt inriktade på den nåd som Gud ger och att aldrig låta något eget stå i vägen för denna upprättande och helande nåd.
LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

KALLELSERETRÄTT

Vad är Guds vilja med mitt liv?

MEDITATION & YIN YOGA

Inga förkunskaper krävs för att deltaga. Vi provar och går igenom grunderna i Kristen djupmeditation. Sittställning, förhållningssätt med mera. Yin yoga passar alla men är speciellt bra om man är stel och orörlig.