Välkommen hem till Berget

"Här finns en öppenhet oavsett vem du är eller hur du är. Och då finns det plats för mig" (Eva).
"Tack för fyra fantastiska dygn på meditationsdagarna. Jag har aldrig varit med om något liknande! Det känns som helt nya sidor av livet visar sig för mig. Jag är så oändligt tacksam". (Viktor)

Platser kvar till intressant ikonmålarkurs 16-22 juli:
Ikon

Välkommen på Andliga övningar med p. Ulf Jonsson SJ, 8-15 juli:
p. Ulf

Bergets nya kurs och retreatprogram:


Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Tips på kommande kurser och retreater

30 apr 2018

• 5-8 juli; MEDITATIONSDAGAR
• 12-15 juli; RETREAT: Ikonens väg till fördjupad bön, Björn och Katarina Fyrlund
• 16-22 juli; KURS I IKONMÅLERI med Tomas Åberg
• 19-22 juli; RETREAT: "I Guds tystnad får jag vara" med Björn och Inger Gustavsson.
• 23-26 juli; RETREAT: med kristen djupmeditation, Urban och Annika Nordqvist.
• 23-26 juli; MEDITATVT MÅLERI med Birgitta Löwendahl.

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Bläddra i Unum

14 apr 2013

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

31 maj 2012

Aktuella program

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

Jes 49:1-6, Apg 13:22-26, Luk 1:57-66, 80
Allsmäktige Gud, du sände den helige Johannes döparen att gå före Herren Kristus och bereda ett folk åt honom. Skänk oss din Andes nåd och glädje, och styr våra fötter in på fredens och frälsningens väg.

Vi firar Johannes Döparens födelse. ”Herren kallade mig, när jag ännu var i moderlivet, han nämnde mitt namn, medan jag låg i min moders sköte”. Redan i sin moders liv nåddes Johannes av frälsningens glädje, och därför firar vi hans födelse snarare än hans dödsdag.

Gud räknar med detta barn, och sätter ett oerhört värde på Johannes, som barn. Många barn och ungdomar lider av att inte se sitt värde, att inte känna att de räcker till, därför behöver vi sprida detta människovärdets glädje som hör ihop med Johannes Döparen, att sätta större värde på oss själva: ”Jag tackar dig för att du har danat mig så underbart.” Det finns ett stort behov av detta evangelium i dag. Tacksamheten över livet som Gud har gett oss, att han har gjort oss underbara, unika, och att han kallar oss som barn, ja redan i moderlivet. Gud är personlig, han nämner oss vid namn, han ser det unika i var och en, det som aldrig kan kopieras eller upprepas. Vi ber att vi ska få få Guds ögon över våra liv, hur han ser på oss, ser vilket mål han kallar oss till.

Redan i moderlivet fick Johannes ”veta och jubla över att Frälsaren kommit till jorden, och när han skådade dagens ljus anade många den stora glädjen”. Det är denna glädje världen behöver, frälsningens glädje, budskapet om att hela människan är kallad till frälsning. Det är lätt att glömma att hela vår person och vårt liv ska frälsas, ja, hela den materiella världen ska frälsas. Denna personliga kallelse till frälsning börjar redan i våra mödrars inre, när vi vävs i det fördolda, redan där kallar Gud oss till sig, han nämner oss vid namn och från den stunden drar han oss till sig.

LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

FAMILJEDAGAR PÅ HELA BERGET

Möjlighet för familjer att vara på Berget och få ta del av tystnad, fördjupning, gudstjänster, lek- och friluftsaktiviteter.

MEDITATIONSDAGAR

Dagar för vila och återhämtning. Vi erbjuder meditation cirka 4 timmar per dag. I meditationen lär vi oss att sitta oss till stillhet och ro.