Välkommen hem till Berget

"Här finns en öppenhet oavsett vem du är eller hur du är. Och då finns det plats för mig" (Eva).
"Tack för fyra fantastiska dygn på meditationsdagarna. Jag har aldrig varit med om något liknande! Det känns som helt nya sidor av livet visar sig för mig. Jag är så oändligt tacksam". (Viktor)

Läs vårt nya vårprogram och boka in dig på en retreat eller kurs:
Nytt Unum ute:

Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Tips på kommande kurser och retreater

18 jan 2018

• 8-11 februari, Retreat: kärlekens väg, Bosse Zetterlund
• 8-11 februari, Steg 11-helg, Ingemar Sköld och Gunnar Lind
• 15-18 februari, Kyrkomödrarna utmanar, Ann-Christine Lindvall och Sr Veronica OP
• 22-25 februari, Där tilliten djupnar, Björn Fyrlund
• 23-25 februari, Präst- och pastorsdagar
• 1-4 mars, Vilan bortom orden... Stig Petrone


Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Bläddra i Unum

14 apr 2013

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

31 maj 2012

Aktuella program

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

Jon 3:1-5,10, 1 Kor 7:29-31, Mark 1:14-20
Allsmäktige, evige Gud, styr våra handlingar enligt din vilja, så att vi i din älskade Sons namn blir rika på goda gärningar.

Det är tredje söndagen under året och samtidigt den fjärde dagen i böneveckan för kristen enhet, och vi ber om utgjutande av Enhetens Ande över hela Guds folk.

Vi samlas i dag på samma sätt som Ninives invånare samlades för att lyssna till Jonas röst, och som folket i Galileen samlades för att lyssna till Jesu ord. Också till oss riktas Guds ord: ”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet”. Men Paulus säger att ”tiden krymper … ”Ty den värld som nu är går mot sitt slut”. Vi blir alla äldre, för varje dag som går, varje timme, varje minut, blir vi äldre och äldre… ”tiden krymper”, vi kommer närmare och närmare vår egen död och det eviga livet. En verklig paradox: tiden krymper hela tiden, men samtidigt är tiden inne! Tiden är alltid inne för att omvända sig och tro, och det är extra angeläget just eftersom att tiden krymper. Att tiden krymper gör det desto mer angeläget att tiden samtidigt är inne. Jesus kom när tiden var inne. Han kommer tillbaka när tiden är inne.

Där Jesus finns är tiden inne. För oss krymper alltid tiden men där Jesus kommer är tiden alltid inne. Det är inte en mur mellan Gud och oss, Jesus har rivit skiljemuren. Jesus är ett möte där Gud möter oss personligt, ett möte person till person.

Det finns en nåd och förvandling, för varje livsfas i livet, och åldrandet är en särskild gåva och uppgift. Gud möter oss alltid som de personer vi är, utifrån våra livsförutsättningar, våra omständigheter, vår ålder, behov, skeenden. Detta gäller alldeles särskilt i sakramenten, ja, det är svårt att förstå att Gud kan vara så personlig, med var och en av oss, att hans kärlek är så konkret riktad till oss. Inte som en tanke, utan som ett ansikte, en person, en relation. Ett möte i sakramenten som är lika verkligt och konkret som det vi läser om i evangelierna, när Jesus rörde vid de sjuka, när han kallade sina lärjungar, vandrade med dem, åt med dem, samtalade, och tröstade dem. ”Vi är alltid benägna att snabbt passera förbi Kristi mänskliga liv, att förbise hans existens som människa och endast beakta hans existens som Gud. Men det är som människa Sonen är förmedlare av nåd; han är förmedlare i sin mänsklighet, i enligt med mänsklighetens vägar” (Schillebeeckx).

Låt denna söndag bli en ny dag i ditt liv då du på nytt överlåter dig och hela ditt liv till Gud: ”Fader, jag överlämnar mig till dig. Gör med mig vad du vill. Vad du än gör med mig, tackar jag dig. Jag är redo till allt, jag är med på allt. Må bara din vilja ske” … (Charles de Foucauld).


LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

RETREAT - “Gud, ge mig sinnesro”

Retreaten utgår från Frälsarkransen och Sinnesrobönen.

INTRODUKTIONSKURS I THAI CHI MED KROPPSBALANSERING, MEDITATION OCH AVSPÄNNING

Kursledare är ISTVÁN SZABÓ. Istvan har utövat Thai Chi och zenmedition under mer än 30 år.