Välkommen hem till Berget

"Här finns en öppenhet oavsett vem du är eller hur du är. Och då finns det plats för mig" (Eva).
"Tack för fyra fantastiska dygn på meditationsdagarna. Jag har aldrig varit med om något liknande! Det känns som helt nya sidor av livet visar sig för mig. Jag är så oändligt tacksam". (Viktor)

TVÅ RETREATER I TIDER AV CORONA:
Biskop och PåveCorona


BLICKA FRAMÅT, MOT SOMMAREN OCH HÖSTEN 2020:


Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Bläddra i Unum

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

Aktuella program

Läs mer

Tips på kommande kurser och retreater

• 4/6 - 7/6: RETREAT med PILGRIMSVANDRING
• 4/6 - 7/6: YOGA OCH MEDITATION
• 8/6 - 11/6: STIG IN I VÅR BÖNERYTM
• 11/6 - 14/6: MEDITATIONSDAGAR

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

1 Mos 22:9-18, Heb 10:4-10, Matt 26:36-42
Gud, du som till ditt majestäts större ära och till människosläktets frälsning har insatt din enfödde Son som evig Överstepräst, skänk den helige Andes gåvor, så att de som han har utvalt till sina tjänare och förvaltare av sina hemligheter visar sig troget uppbära det anförtrodda ämbetet.

Alla förebilder för prästämbetet i Gamla förbundet når sin fulländning i Kristus. Han som säger vid sitt inträde i världen ”Se, jag kommer för att göra din vilja.” Och i Getsemane ”Inte som jag vill utan som du vill, Fader, låt din vilja ske.” Kristi offer är ett enda, fullgjort en gång för alla och ändå blir det närvarande i kyrkans Eukaristiska offer. Det är på samma sätt med Kristi enda och enastående prästadöme: det blir närvarande i det tjänande prästämbetet utan att Kristi prästadöme förringas: ”Kristus den ende prästen, de andra är bara hans tjänare” (S:t Thomas). Kristus är huvudet för sin kropp, herde för sin hjord, överstepräst vid frälsningsoffret och sanningens Mästare. Därför säger Kyrkan att prästen i kraft av vigningens sakrament handlar in persona Christi Capitis. Prästen handlar alltså inte som Kristi kropp utan i första hand som Kristus huvudet, i Eukaristin. När vi nu firar Eukaristin så leds den av Kristus själv, det Nya förbundets överstepräst och jag som präst handlar i Kristi, huvudets, person. Därför är prästens riktning, vänd till församlingen, en fördjupning, av prästämbetets betydelse, att vara vänd, som Kristus huvudet, mot församlingen.

I sin kärleks plan bestämde Fadern att Kristi enda prästämbete skulle leva vidare i din kyrka genom alla tider. Och prästämbetet är en nyckel till enheten! Br Wilfrid skrev 2007 i Bergets vänbrev om enheten, att enheten är otänkbar utan prästämbetet: ”Utan prästämbete ingen Eukaristi, och utan Eukaristi ingen enhet” (1 Kor 10:17). Prästämbetet är nyckeln till enheten, liksom det endast kan vara ett offer så kan det endast vara ett prästämbete.

Jesus Kristus, Översteprästen, gick inte in i en mänskligt byggt tempel utan han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Gud med vår sak (Heb 9:24). I himlen utövar Kristus ständigt sitt prästadöme, han är mittpunkten och den främste aktören i den himmelska liturgi som vördar Fadern. När vi firar liturgi här i Rättvik i dag betyder det att vi som Guds folk deltar i ”Guds verk”. I liturgin fortsätter Kristus, vår Frälsare och Överstepräst, i sin kyrka, med henne och genom henne, vårt frälsningsverk. Liturgin är alltså en handling av Kristus i sin helhet, av huvud och lemmar, tillsammans, i enhet.

LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

STIG IN I VÅR BÖNERYTM

Du kommer på måndagen och stannar en eller flera dagar.

RETREAT - TRO TROTS ALLT

- den kristna tron i coronavirusets tid

 • Berget
 • Veckans gudstjänster
 • Meditation
 • Meditationsgrupper
 • Retreat
 • Volontär
 • Kommuniteten
 • Vänförening
 • Boklådan
 • Läsplan
 • Karta
 • Gåvor
 • Hur kommer man till Berget? Berget ligger 3 km norr om Rättviks järnvägs- och busstation vid väg 70 mot Mora. Anländer Du med tåg eller buss? Då vill du kanske ha skjuts från stationen i Rättvik till Berget. Ring då Sverigetaxi 0247-14700 eller 0775-50 50 50. Förboka gärna!