Välkommen hem till Berget

Nystart

Intervju med föreståndaren om Bergets ekumeniska kallelse
Treenighetsikonen

Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Tips på kommande kurser och retreater

22 jan 2017

• 26-29 januari, Retreat: Kom var mitt ljus - Moder Teresa, Ann-Ida Fehn
• 30/1-1/2, Kurs i vårdandets etik, Katie Eriksson & Unni Å Lindström
• 2-5 februari, Retreat: Välj Livet, Sr Veronica OP
• 9-12 februari, Retreat “Den nåd som vi nu lever i” (Rom 5:2), Martin Boström

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Bläddra i Unum

14 apr 2013

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

31 maj 2012

Aktuella program

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

Jes 9:1-4, 1 Kor 1:10-13, 17, Matt 4:12-23
Allsmäktige, evige Gud, styr våra handlingar enligt din vilja, så att vi i din älskade Sons namn blir rika på goda gärningar.

Det är den femte dagen i böneveckan för kristen enhet! Mässans texter handlar på olika sätt om kyrkans enhet, och vi ber om utgjutande av Enhetens Ande över hela Guds folk.

Aposteln Paulus tar upp motsättningarna mellan olika fraktioner i kyrkan och frågar: "Har Kristus blivit delad?" Evangelietexten är ett tydligt svar på frågan; Jesus kallar två brödrapar att bli hans apostlar i den odelade kyrkan: ”Kom och följ mig.” Apostlarna lägger grunden för kyrkan, kyrkans enhet är byggd på apostlarnas grund. Enheten har med apostlarna att göra, deras arv, vittnesbörd, liv och personer. Tror vi på kyrkan? Tror vi att Kristus har grundat en kyrka? Tror vi att Gud genom sin Ande har velat en kyrka som inte bara kallar enskilda individer utan samlar hela mänskligheten till ett?

”Jag tror på en enda, helig, katolsk och apostolisk kyrka”. Gör vi det? Kan vi tro på en helig kyrka trots alla fel som begås i kyrkan? Det kan vara svårare att tro på kyrkan än att tro på Kristus. Han var utan synd, men kyrkan behöver ständigt göra bot och förnyas. Hur kan vi då tro på en helig kyrka? Eftersom vi inte får skilja på kyrkans mänskliga sida och hennes gudomliga verklighet, är det så smärtsamt när kyrkans ansikte smutsas och fläckas. Det är också därför vi måste fördjupa vår tro på henne. Den helige Bernhard fångar denna kyrkans dubbelhet, som är utmanande och ändå utgångspunkten för all ekumenik: "O ödmjukhet! O höghet! Jordisk boning och himmelskt palats! Lerhydda och kungsgård; dödlig kropp och tempel av ljus; föremål för förakt av de högmodiga och Kristi brud! Hon är svart men skön, ni Jerusalems döttrar, hon som blivit blek av lång landsflykt och trötthet och ändå har den himmelska härligheten som smycke". Mot denna bakgrund bör vi fira den heliga eukaristin som botgörare, och ändå med hopp. Kyrkan är en följd av mötet mellan himmel och jord, frukten av att Fadern sänt sin Son och sin Ande. ”I Kristus är kyrkan ett slags sakrament, ett tecken och ett redskap för den innerligaste föreningen med Gud och för hela mänsklighetens enhet” (LG 1). Låt oss bekänna den tro kyrkan, genom den helige Ande, har gett oss: ”Jag tror på en enda, helig, katolsk och apostolisk kyrka”.LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

RETREAT - “Kom, var mitt ljus”, Moder Teresa

Retreatledare är ANN-IDA FEHN, medarbetare på Berget.

MEDITATION & KROPPSKÄNNEDOM

Meditation ger rotfäste, avspänning och öppenhet för den andliga dimensionen.