Välkommen hem till Berget

"Här finns en öppenhet oavsett vem du är eller hur du är. Och då finns det plats för mig" (Eva).
"Tack för fyra fantastiska dygn på meditationsdagarna. Jag har aldrig varit med om något liknande! Det känns som helt nya sidor av livet visar sig för mig. Jag är så oändligt tacksam". (Viktor)

Medarbetare


PROGRAM FÖR VÅREN 2019:


Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Berget söker medarbetare

04 jan 2019

Är diu den vi söker?

Läs mer

Tips på kommande kurser och retreater

30 apr 2018

• 21-24/2 SOCIALLÄRAN "Kyrkan i världen av i dag", introduktion och fördjupning i Katolska kyrkans sociallära
• 28/2-3/3 "GUD GE MIG SINNESRO" - retreat med Torbjörn Ahlund
• 28/2-3/3 "ÖKNENS MYSTIK" - med Stig Petrone

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Bläddra i Unum

14 apr 2013

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

1 Mos 3:1-8, Mark 7:31-37
Allsmäktige, evige Gud, du är oss nära alltid och överallt, och du förhärligas i dina under med de heliga. Vi ber dig att i din barmhärtighet lyssna till den helige Sigfrids bön och skänka oss din nåd i samma mått som du har givit honom himlens härlighet.

Kung Olav Tryggvason hade blivit döpt under sin exil i England och när han återvände hem bad han den engelske kungen Aethelred att sända honom en missionsbiskop. Då svarade Sigfrid på Guds kallelse och sändes år 995 med två assistenter, John och Grimkel till Norge. Sigfrid var benedictinmunk från Glastonbury, en av Englands heliga platser dit, enligt legenden, Josef från Arimatea kom och skall ha planterat törnet som hade varit pressat runt Jesu panna i Glastonbury kloster. Ett stort monastiskt centrum växte fram där, som varade ända fram till reformationen.

Sigfrid lyckades inte så bra i Norge men fann istället en bas för sin mission i Sverige och det finns fortfarande många spår efter honom. I Växjö bär en rättspsykiatrisk klinik, en folkhögskola och en marknad hans namn. Det finns flera S:t Sigfridsförsamlingar och kyrkor men också ett prästseminarium och här på Berget; S:t Sigfrids boklåda.

Sigfrids verksamhet varade i 45 år och han dog i Växjö 1045. Det var engelsmannen, Nicholas Breakspear, som blev Påven Adrian IV som kanoniserade Sigfrid år 1158. Innan Adrian valdes till påve arbetade han i Skandinavien för att upprätta Uppsala till sätet för Sveriges ärkebiskop. S:t Sigfrid såg stora behov av hjälp i konversionen av Sverige och sökte efter fler missionärer från England. En av dem som hörsammade kallelsen och sändes till Sverige var S:t David, som har fått ge namn åt detta kapell och denna gård. Gud kallade S:t Sigfrid och S:t David och han kallar dig. Människans dövhet måste botas av Kristi eget ord: ”Effata, öppna dig!" Gud talar och allt blir till. Jesus talar och bryter igenom vår dövhet. Nu bjuder han oss att lyssna på lärjungars vis, att öva vår andliga hörselförmåga: för att höra hans röst, för att svara på kallelsen och göra hans vilja!

LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

STIG IN I VÅR BÖNERYTM

Du kommer på måndagen och stannar en eller flera dagar.

SOCIALLÄRAN - ”Kyrkan i världen av i dag”

Introduktions- och fördjupningskurs i Katolska kyrkans sociallära