Välkommen hem till Berget

Boende

"Här finns en öppenhet oavsett vem du är eller hur du är. Och då finns det plats för mig" (Eva).
"Tack för fyra fantastiska dygn på meditationsdagarna. Jag har aldrig varit med om något liknande! Det känns som helt nya sidor av livet visar sig för mig. Jag är så oändligt tacksam". (Viktor)

Berget 55 år

Bangladesh

Kökshjälp

Rabatter

Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Tips på kommande kurser och retreater

13 okt 2017

• 19-22 oktober, Retreat; Han ger den trötte kraft, Nils-Erik Åberg
• 26-29 oktober, Yoga och meditation, Lena K-L och Charlotta Lindholm
• 2-5 november, Meditation, mystik och kroppskännedom, Margareta Bohlin och Leif Lindh
• 9-12 november, Personligt vägledd retreat, f Peder Bergqvist och Sr Veronica OP

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Bläddra i Unum

14 apr 2013

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

31 maj 2012

Aktuella program

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

Rom 3:21-30 och Luk 11:47-54
Herre, låt din nåd ständigt föregå och följa oss, så att vi alltid är beredda att göra det goda.

Hade Jesus tro? En viktig fråga eftersom vi ofta fastnat i vår egen tro. Men dagens första läsning är ett av många exempel som pekar på att aposteln Paulus såg tron hos Jesus själv som avgörande i Guds plan för människans frälsning. Med en djupare förståelse av Paulus ser vi att det inte står att vi blir rättfärdiga ”genom vår tro på Jesus Kristus” utan att vi blir rättfärdiga ”genom tron i och hos Jesus själv”. Detta är en vanlig formulering hos Paulus som uttrycker att trons centrum finns i Jesus Kristus som person. Kristi egen tro är en kunskapens nyckel för att förstå hela den kristna tron, i kyrkans liv och i utformningen av det kristologiska dogmat i Chalcedon år 451: att Kristus är en person i två naturer; sann Gud och sann människa. Kristi tro är både riktad till fadern och till människan, hans tro finns i centrum för förbundet mellan Gud och människa. När Ordet blev kött blev Israels folks trohet mot Gud inkorporerad i Kristus, och Guds ”trosförbund” med Israels folk blev ett med mänskligheten. Kristus är trons korsväg mellan Gud och människa.

Jesus är själv den som möjliggör tron, hans attityd och hans tro på Fadern, hans trohet mot Fadern är trons modell och exempel, för oss. Jesus är den som tror, han är ”trons Upphovsman och Fullkomnare” (Hebr 12:2), och han inte bara har tro, inte bara ger tro utan han är tro, det sanna svaret till Gud som samlar hela mänsklighetens tro för att bli den samlade mänsklighetens inkarnerade förbund med Gud! Det är i själva verket inte vår egen tro utan Kristi tro som är avgörande. Hans tro möjliggör att Gud och människa kan bli ett, att äktenskapet mellan Gud och skapelsen blir möjligt och kan fullbordas; Kristi två naturer utan sammanblandning i en person.

Men tron på Kristus kan endast väckas i mötet med ”kristustroende” och därför är Kyrkans ”kristustro” alltid avgörande, det vi uttrycker i vår liturgi och i hela vårt liv. Men denna tro är ingenting annat än Kristi tro, en kunskapens nyckel som öppnar dörren in i trons värld, för alla människor.


LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

Meditationsledarutbildning

Kursen vänder sig till dig som själv är van att meditera och vill få utbildning för att kunna leda meditationsgrupper i framför allt kyrka och församling.
Målsättningen är att man efter kursen skall kunna ta hand om en meditationsgrupp i församlingen.

STIG IN I VÅR BÖNERYTM

Du kommer på måndagen och stannar en eller flera dagar.