Välkommen hem till Berget

"Här finns en öppenhet oavsett vem du är eller hur du är. Och då finns det plats för mig" (Eva).
"Tack för fyra fantastiska dygn på meditationsdagarna. Jag har aldrig varit med om något liknande! Det känns som helt nya sidor av livet visar sig för mig. Jag är så oändligt tacksam". (Viktor)

Tack

Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Tips på kommande kurser och retreater

12 apr 2018

• 3-6 maj, Retreat med Martin Boström; ”Blott i det öppna” - om bönens uppriktighet.
• 10-13 maj, Meditationsdagar, Ingrid Eriksson
• 10-13 maj, Retreat med Jonas Eveborn; ”Därför skall jag locka henne ut i öknen och söka vinna hennes hjärta” (Hos 2:14)
• 17-20 maj, RETREAT - med Göran Manell, om HILDEGARD AV BINGEN
• 18-20 maj, MEDITATION OCH KROPPSKÄNNEDOM - meditationskurs för nybörjare

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Bläddra i Unum

14 apr 2013

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

31 maj 2012

Aktuella program

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

Apg 13:13-25, Joh 13:16-20
Gud, vår Fader, du som i den nya skapelsen har givit människan en värdighet långt högre än den första, freda detta din kärleks verk och omslut oss med evig välsignelse och nåd.

Aposteln Paulus återger Johannes Döparens ord: ”Jag är inte värdig att knyta av Jesus sandalerna”. Varje gång vi firar den heliga Eukaristin säger vi både personligt och tillsammans: ”Herre, jag är inte värdig att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord så blir min själ helad.”

Jesus böjer sig ner och tvättar lärjungarnas fötter, han ödmjukar sig för att upprätta oss ovärdiga, för att visa oss den sanna värdigheten, vår sanna mänskliga värdigheten. Som vi ber i dagens kollektbön: ”Gud, vår Fader, du som i den nya skapelsen har givit människan en värdighet långt högre än den första, freda detta din kärleks verk och omslut oss med evig välsignelse och nåd”. Inför Gud är vi inte värdiga men vi ber om att han skall göra oss värdiga, som vi ber i dagens bön före kommunionen ber vi: ”Gör oss värdiga den kärlek du visar oss i påskens sakrament”.

Det är genom inkarnationen och Kristi uppståndelse från de döda som Gud har rest oss upp och skänkt oss evigt liv. Han har gjort oss värdiga, som det heter i den andra eukaristiska bönen: du ”har ansett oss värdiga att stå inför dig och göra tjänst för dig”. Gud har upprättat vår värdighet till den grad att Jesus kan säga: ”den som tar emot någon som jag sänder, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot den som har sänt mig.”

Kristi påsk- och pingstmysterium handlar om vår frälsning, om att göra oss värdiga, att göra oss heliga, att gudomliggöra vår mänskliga natur.


LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

RETREAT ”Blott i det öppna” - om bönens uppriktighet.

”Blott i det öppna” - om bönens uppriktighet.

BILDTERAPI OCH MEDITATION

Kursen kräver inga förkunskaper. Allt material tillhandahålls vid kursen. Kursledare är KARIN SZABÓ, leg. Psykolog och Bildterapeut sedan mer än 30 år tillbaka.