Välkommen hem till Berget

”Här finns en öppenhet oavsett vem du är eller hur du är. Och då finns det plats för mig" (Eva).
"Tack för fyra fantastiska dygn på meditationsdagarna. Jag har aldrig varit med om något liknande! Det känns som helt nya sidor av livet visar sig för mig. Jag är så oändligt tacksam". (Viktor)


Följ kommunitetens youtubekanal: kommuniteten på Berget!

Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Bläddra i Unum

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

Aktuella program

Läs mer

Tips på kommande kurser och retreater

• 14/10 - 17/10, STEG 11-HELG. Kursledare: INGEMAR SKÖLD, läkare och psykiater som i många år har arbetat med 12-stegs-behandling. GUNNAR LIND, präst i Högalidskyrkan, Stockholm.
• 14/10 - 17/10 RETREAT - BÖNENS BLICK. Ledare för retreaten är JONAS EVEBORN, preses för den ekumeniska kommuniteten på Bjärka-Säby.
• 21/10 - 24/10 RETREAT - ATT VANDRA FÖRSONINGENS OCH INTE BARA FÖRHANDLINGENS VÄG TILL ENHET. I samarbete med FKE (förbundet för kristen enhet). Ledare för retreaten är FKEs ordförande BO BRANDER (Svenska kyrkan) och fader PEDER BERGQVIST (Katolska kyrkan).
• 25/10 - 28/10 STIG IN I VÅR BÖNERYTM. Du kommer på måndagen och stannar en eller flera dagar.
• 11/11 - 14/11 RETREAT - ”I GUDS TYSTNAD FÅR JAG VARA”. Retreatledare är BERTH LÖNDAHL, präst i Malmö, har varit kyrkoherde i Bunkeflodstrand.
• 11/11 - 14/11 MEDITERA OCH SKRIV. Kursledare är VIKTORIA MYRÉN, författare och skrivpedagog, som bland annat gett ut romanen I det yttersta.
• 15/11 - 18/11 STIG IN I VÅR BÖNERYTM. Du kommer på måndagen och stannar en eller flera dagar.

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

Rom 1:16-25 och Luk 11:37-41
Ge oss, Herre, en starkare tro, så att vår lovsång blir fullkomlig och bär frukt i nytt liv för din kyrka.

Skapelsen är en bok där vi finner författaren. Gud är närvarande i dess tecken, bokstäver, som är en återklang av det oskapade Ordet, Kristus, som i sig rymmer allt. Skapelsen är en avskrift av Kristus, Ordet är nedlagt i skapelsen som ett schiffer för människan att söka och upptäcka. Efter syndafallet kan vi läsa skapelsens bok på nytt genom den heliga Skrift, genom den helige Skrift reformeras och återskapas skapelsens bok. Skriftens bok gör skapelsen bok hel igen och världen blir återigen den rebus där allt har sin betydelse och mening. I Kristus har allt fått sin existens, sin bestämda plats och sin ordning i världsalltet: ”Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga”. Eftersom Kristus är mönstret, modellen, mallen för skapelsen kan man inte få någon sann kunskap utom genom honom. Han är den som finns djupast i varje människas medvetande, inte med ord utan med insikt. Han är ljuset i förståndets mörker. Först genom honom kan förståndet förstå. Han är nyckeln till människans gåta.

Att människan inte kan förstå de stora sammanhangen beror på syndafallet som fördärvar proportionen, skönheten och ordningen… Synden är en defekt i relation till något som annars är perfekt och gott. Synd är inte att sträva efter det onda utan att rata det goda, det som är bättre. Människan har i sin synd ratat det som är bättre, Gud, och valt det sekundära, sig själv. Hon har blivit inkrökt i sig själv och förlorat sig själv. Inkrökt i sig själv kan hon inte resa sig mot det rätta. Om nämligen inte Gud kommit henne till mötes, för till den inkrökta människan har Gud böjt sig ned och ödmjukat sig i inkarnationen, för att Gud skulle förenas med materien, som han själv skapat. Så har Kristus blivit på en gång det oskapade Ordet och det förkroppsliga Ordet, vår skapare och nyskapare, alfa och omega, i honom har det osynliga blivit synligt. Detta var den sista pusselbiten i skapelsens fullkomning, det som sluter cirkeln, som leder människan tillbaka till ursprunget, till Fadern. Vår uppgift är fullborda slutandet av denna cirkel och vända tillbaka till Fadern, för att förenas med Gud i kärlek, genom den helige Andes nåd.

LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

MEDITATIONSLEDARUTBILDNING - STEG I-III

• 18-20 oktober år 2021
• 24-26 januari år 2022
• 14-17 mars år 2022

BILDTERAPI OCH MEDITATION

Kursledare är KARIN SZABÓ, leg. psykolog och bildterapeut sedan mer än 30 år tillbaka.

BERGETS NYHETSBREV:
 • Berget
 • Veckans gudstjänster
 • Meditation
 • Meditationsgrupper
 • Retreat
 • Volontär
 • Kommuniteten
 • Vänförening
 • Boklådan
 • Läsplan
 • Karta
 • Gåvor
 • Hur kommer man till Berget? Berget ligger 3 km norr om Rättviks järnvägs- och busstation vid väg 70 mot Mora. Anländer Du med tåg eller buss? Då vill du kanske ha skjuts från stationen i Rättvik till Berget. Ring då Sverigetaxi 0247-14700 eller 0775-50 50 50. Förboka gärna!