Välkommen hem till Berget

"Här finns en öppenhet oavsett vem du är eller hur du är. Och då finns det plats för mig" (Eva).
"Tack för fyra fantastiska dygn på meditationsdagarna. Jag har aldrig varit med om något liknande! Det känns som helt nya sidor av livet visar sig för mig. Jag är så oändligt tacksam". (Viktor)

Sr Veronica 80

PROGRAM FÖR VÅREN 2019:


Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Bläddra i Unum

23 mar 2019

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

23 mar 2019

Aktuella program

Läs mer

Tips på kommande kurser och retreater

23 mar 2019

• 28-31/3 RETREAT med Allan Willny
• 29-31/3 LÄKANDE TONER med Jarmo Nykiri
• 13/4 - 17/4, RETREAT i stilla veckan - ”Du som gick före oss” med BO ZETTERLUND, präst i Hedemora.
• 18/4 - 23/4 PÅSK PÅ HELA BERGET

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

Mik 7:14-15, 18-20 och Luk 15:1-3, 11-32
Gud, vår Fader, redan här på jorden skänker du oss del i himlen. Led oss genom detta liv med nådens ord och sakrament till ljuset, där du bor.

Det finns en rörelse bort från fadern och en rörelsen tillbaka till fadern! Viktigt att upptäcka dessa rörelser i våra egna liv, vad det är det som drar mig bort från Fadern, och ännu viktigare, att urskilja rörelsen som drar mig närmare Fadern.

Rörelsen börjar och slutar i Gud. Hela tillvaron är en rörelse från Fadern tillbaka till Fadern: genom Sonen och den helige Ande som drar allt skapat med i rörelsen! När den yngste sonen är på väg bort till främmande land så är han helt upptagen med sin egen rörelse. Men när han kom till sig själv, till besinning, då tar faderns rörelse över. ”Far, jag har syndat mot himlen och mot dig.” Bikten, botens sakrament är en viktig del av fastetiden eftersom den drar oss tillbaka till Faderns famn, till hans barmhärtighet. Faderns kärlek drar den förlorade sonen tillbaka till sitt ursprung, den källa som nu också blivit hans livs mål.

Ju mer fadern når den förlorade sonens med sin kärlek desto mer beroende blir sonen av fadern. Å andra sidan får han nu äntligen erfara sin sonliga frihet utifrån faderns barmhärtighet. Och så är det också för oss ju längre Fadern får nå in i vårt väsens centrum med nådens gåva desto mer beroende blir vi av honom, både i vår existens som skapade varelser och i relation till vår bestämmelse, att förvandlas till Guds likhet. Å andra sidan innebär det ökade beroendet paradoxalt nog också en ökad självständighet eftersom nåden som upphöjer oss, verkar genom att frigöra och bota oss, vi blir äntligen fria.

Den vackra dräkten, ringen och festmåltiden talar om det nya liv som möter oss när vi kommer tillbaka till Fadern. Som Faderns barn är vi fria att äntligen bli oss själva. Att finna sig själv genom att röras ut från sig själv. Att förlora sig i Fadern är att finna sig själv.


LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

STIG IN I VÅR BÖNERYTM

Dagar för dig som längtar efter avskildhet, tystnad och bön.

KONSTRUKTIVT OCH KREATIVT LEDARSKAP - två moduler

Kurs i två moduler: 25-27/3 och 16-18/9
Kursen vänder sig till chefer och ledare. Inga förkunskaper inom organisation och ledarskap krävs.