Välkommen hem till Berget

"Här finns en öppenhet oavsett vem du är eller hur du är. Och då finns det plats för mig" (Eva).
"Tack för fyra fantastiska dygn på meditationsdagarna. Jag har aldrig varit med om något liknande! Det känns som helt nya sidor av livet visar sig för mig. Jag är så oändligt tacksam". (Viktor)

Medarbetare


PROGRAM FÖR VÅREN 2019:


Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Berget söker medarbetare

04 jan 2019

Är diu den vi söker?

Läs mer

Tips på kommande kurser och retreater

30 apr 2018

• 24-27/1 "SÖK DITT HJÄRTA" - introduktion till meditation
• 7-10/2 RETREAT - "När tilliten djupnar!
• 21-24/2 SOCIALLÄRAN "Kyrkan i världen av i dag", introduktion och fördjupning i Katolska kyrkans sociallära

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Bläddra i Unum

14 apr 2013

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

Jes 62:1-5, 1 Kor 12:4-11, Joh 2:1-11
Allsmäktige, evige Gud, du som styr och uppehåller allt i himmel och på jord, hör vår bön och skänk din fred i våra dagar..  

Idag firar vi Jesu första tecken - förvandlingen av vatten till vin i Kana i Galiléen. Genom detta tecken, uppenbarar Jesus sin härlighet och kallar sina lärjungar till tro. Denna kallelse är ständigt aktuell. Herren påminner oss ständigt om att vår tro är svag, han vill att den skall stärkas mer och mer. Denna inbjudan riktar han till alla sina lärjungar, som är splittrade i olika kyrkor och samfund. När vi ber om Kyrkans synliga enhet, vet vi att vi deltar i den bön som Jesus bad, kvällen innan han dog: 'Jag ber att de alla skall bli ett’. Låt oss be om förlåtelse för vår brist på tro, för den anstöt som Kyrkans splittring väcker i världen och för alla våra synder.

I mysteriet med bröllopet i Kana vill Gud utgjuta nåden att kunna göra det som Jesus säger, och leva det överflödande livet i Kristus. Varför märker jag inte av detta överflöd av nåd och glädje i mitt liv? Det är inte ovanligt, att människor som kommit till tro efter den första smekmånaden får det svårt, när man inte längre upplever det man fick i början. Allting i början var underbart, men plötsligt märker man, att det är ungefär samma människor som kommer till kyrkan. Predikningarna är ganska tråkiga. Man kommer in i det vanliga. Att då gå vidare och tro att Kristus finns i detta mänskliga, som den konkreta Kyrkan är, det kan vara mycket svårt. Men det är egentligen då det börjar, när vi ser det mödosamma, vardagliga och den kamp det är att vara kristen. Det är då som Jungfru Maria börjar sitt verk. Det är då vi förstår, att vi behöver henne. Maria står mellan människors nöd och sin Sons gudomliga resurser. Hon vänder sig till Jesus för att han skall se på oss, och hon vänder sig till oss för att vi skall se på Jesus. Så är det i Kana. Hon vänder sig först till Jesus: ”De har inget vin”. Hon överlämnar allt åt Jesus. Hon har inga personliga planer som hon vill att Jesus ska genomföra, hon pekar på nöden och ingenting mer, hon lämnar åt den Älskade att göra vad han kan och vill. Gud vet bättre vad vi behöver och denna överlåtelse och förtröstan är vad Gud vill se hos oss och dessutom begränsar vi vår självupptagenhet när vi slutar att säga åt Gud vad han skall göra. Att be på det rätta sättet är alltid, medvetet eller omedvetet, att bli som Maria, ja, att bli Maria.

”Med Maria och som Maria, i Jesus, genom Anden, till Fadern”; så kan vår katolska tro formuleras. Jesus förberedde sig i 30 år för 3 års mission, 30 år tillsammans med Maria, för att sedan vara till för alla. Här finns hemligheten i det kristna livet; förnyelsen börjar med Maria. Detta kan man säga blir mer och mer sant med tiden, eftersom Maria på ett särskilt sätt förbereder Kristi andra ankomst. Fatima-uppenbarelsen visar att Jesus önskar att Maria blir mer och mer älskad. Maria kämpar för varje troendes själ, hon försvarar oss som ett honlejon, hon trampar ner Djävulen, hon hjälper oss att ta emot nåden, helt och fullt, och att leva i Guds barmhärtighet. Idag finns det över 2000 dokumenterade mariauppenbarelser runt om i världen, vi är mitt inne i en mariaväckelse. Och det finns en sak som återkommer; uppmaningen att be rosenkransen. Rosenkransbönen är i första hand Marias bön, där hon ber för oss, hon ber med oss och hon fullkomnar vår ofullkomliga bön.

Till sist ropar bröllopsvärden till brudgummen: ”du har sparat det goda vinet ända till nu”. Ja, så är Guds vilja; att framtiden alltid är rikare än förgången tid. En kristen borde alltid säga: ”du har sparat det bästa vinet ända tills nu”. Och detta överflödande liv är lättare att leva när man lyssnar till Maria, hon lånar oss sina öron, så att vi bättre kan höra och göra det Jesus vill, hon fullkomnar vår ofullkomliga bön, hon hjälper oss att leva ett liv fyllt med nåd och åter nåd, hopp och framtidstro. Och så rådet för varje dag: ”Gör det han säger åt er.” Att som Maria lyssna till Jesus och göra det han säger! ”Med Maria och som Maria, i Jesus, genom Anden, till Fadern”.


LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

STIG IN I VÅR BÖNERYTM

Du kommer på måndagen och stannar en eller flera dagar.

PERSONLIGT VÄGLEDD RETREAT - “Välj livet”

Retreatledare är Sr Veronica OP, medarbetare på Berget.