Välkommen hem till Berget

"Här finns en öppenhet oavsett vem du är eller hur du är. Och då finns det plats för mig" (Eva).
"Tack för fyra fantastiska dygn på meditationsdagarna. Jag har aldrig varit med om något liknande! Det känns som helt nya sidor av livet visar sig för mig. Jag är så oändligt tacksam". (Viktor)

Bergets nya kurs och retreatprogram:

Årets andra nummer av Unum ute:

Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Tips på kommande kurser och retreater

30 apr 2018

• 28-31 maj, RETREAT "I en vänlig grönskas rika dräkt...", med Lennart Johnsson
• 18-20 maj, MEDITATION OCH KROPPSKÄNNEDOM - meditationskurs för nybörjare
• 31 maj -3 juni; RETREAT INFÖR TRE IKONMOTIV - ikonmålaren Lars Gerdmar
• 7-10 juni; RETREAT ”Gud är nära. Närmare än mitt eget hjärta” - Jim Lagerlöf
• 7-10 juni; MEDITERA OCH SKRIV
• 14-17 juni; PERSONLIGT VÄGLEDD RETREAT
• 21-24 juni; RETREAT om den helige Franciskus och Johannes Döparen, med broder Micael SSF
• 21-24 juni; PILGRIMSVANDRING

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Bläddra i Unum

14 apr 2013

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

31 maj 2012

Aktuella program

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

5 Mos 4:32-34, 39-40, Rom 8:14-17, Matt 28:16-20
Gud, vår Fader, du som sände din sannings Ord och den helige Ande för att avslöja ditt underbara mysterium, skänk oss den sanna tron, så att vi bekänner dig och Sonen och Anden, en enda Gud, allsmäktig och upphöjd.

Det är en stark sakramental avslutning på Matteus evangelium. Vigningens sakrament är närvarande genom ”De elva lärjungarna”, och förvaltningen av sakramenten; ”ni ska döpa dem” kopplat till Kyrkans trosundervisning: ”lär dem att hålla alla de bud jag gett er”. Och sedan dopformeln: dopet i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, samt Kristi sakramentala fortsättning av sin närvaro i den heliga Eukaristin ”Och jag är med er alla dagar till tidens slut”.

Det finns också en stark koppling till Kyrkans trosbekännelse. Det började med att lärjungarna på Jesu uppdrag döpte människor i Faderns, Sonens och den helige Andes namn, först därefter började kyrkan reflektera över vad detta betydde. Trosbekännelserna uppstod som en koncentrerad sammanfattning av den kristna tron utifrån det liturgiska och sakramentala firandet av dopet.

Det är också en alldeles speciell högtid för oss på Berget, för kommuniteten Den heliga Treenigheten. Vi är kallade att leva i den Heliga Treenighetens gemenskap eftersom vi är Guds avbilder, vi är Guds folk, vi lever ett kommunitetsliv, en synlig gemenskap. Hela mänskligheten ska välsignas i den gemenskap som avbildar den heliga Treenighetens mysterium. Vi har alla i dopet fått kallelsen att gestalta och bevara Treenighetens livgivande gemenskap: i synlig enhet, gemenskap och vänskap. Dopet för oss in i Faderns och Sonens och den helige Andes liv, och delaktigheten i detta gudomliga liv fortsätter i Kyrkans sakramentala liv, framför allt i Eukaristin.

LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

RETREAT - En vänlig grönskas rika dräkt…

”I en vänlig grönskas rika dräkt, en skara skrider mot himmelens Ljus”
Ledare för retreaten är LENNART JONSSON, präst i Växjö, Teol. Dr. Fil.

STILLA DAGAR

Du får komma till Bergets miljö och ”bara vara”. Du lägger upp dagen som du själv önskar. Tystnad råder under dagarna.