Välkommen hem till Berget

”Här finns en öppenhet oavsett vem du är eller hur du är. Och då finns det plats för mig" (Eva).
"Tack för fyra fantastiska dygn på meditationsdagarna. Jag har aldrig varit med om något liknande! Det känns som helt nya sidor av livet visar sig för mig. Jag är så oändligt tacksam". (Viktor)

BERGET SÖKER NY KANSLIST TILL JANUARI 2023
Kanslist

PROGRAM FÖR VÅREN OCH SOMMAREN 2023Följ kommunitetens youtubekanal: kommuniteten på Berget!

Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Bläddra i Unum

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

Aktuella program

Läs mer

Tips på kommande kurser och retreater

• 26/1 - 29/1, BILDTERAPI OCH MEDITATION. Kursledare är KARIN SZABÓ, leg. Psykolog och Bildterapeut sedan mer än 30 år.
• 26/1 - 29/1, RETREAT - ”Hoppas i stillhet på hjälp från Herren”. Retreatledare är BERTH LÖNDAHL, präst i Malmö, som varit kyrkoherde i Bunkeflodstrand.
• 2/2 - 5/2, STIG IN I VÅR BÖNERYTM. Dagar för dig som längtar efter avskildhet, tystnad och bön.
• 2/2 - 5/2, INTRODUKTION I TAI CHI - med kroppsbalansering, meditation och avspänning.
• 9/2 - 12/2, STIG IN I VÅR BÖNERYTM. Dagar för dig som längtar efter avskildhet, tystnad och bön.
• 9/2 - 12/2, MEDITATIONSDAGAR. En möjlighet till kristen djupmeditation för både nybörjare och vana meditatörer.
• 16/2 - 19/2, RETREAT - “Fastlagstid! Ledare för retreaten är ALLAN WILLNY, författare och präst i Svenska kyrkan.
• 25/2 - 2/3, SESSHIN - To touch the heart-mind. Enligt gammal zenbuddhistisk tradition övar vi i att försöka vara närvarande dygnets alla timmar under en vecka.
• 2/3 - 6/3, BED & BREAKFAST under Vasaloppet. Bed & Breakfast I en stilla meditativ miljö nära Siljan, vid Rättviks utfart mot Mora.
• 2/3 - 5/3, RETREAT - Om att be rosenkransen i fastetid. Att be rosenkransen i fastetid: de smärtorika mysterierna.
• 9/3 - 12/3, RETREAT - ”GUD KAN BARA ÄLSKA”. PETER HALLDORF och ULLA KÄLL leder en retreat i Taizéanda på temat Gud kan bara älska.
• 20/3 - 23/3, STIG IN I VÅR BÖNERYTM. Du kommer på måndagen och stannar en eller flera dagar.
• 23/3 - 26/3, RETREAT - Livets bröd, ett enda bröd, en enda kropp. Retreatledare är LEIF WALDEMAR ÖSTBORG, präst i Svenska kyrkan.
• 23/3 - 26/3, MEDITATION & YIN YOGA. Kursledare är JARMO NYKYRI, meditationsledare i Domkyrkan Härnösand, Yin yogalärare, Rosenterapeut, röstcoach. Anställd i projekt ”Kropp och själ” i Ängekyrkan Härnösand.

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

2 Tim 1:1-8, Tit 1:15 och Luk 10:1-9
Evige Gud, du rustade de heliga Timotheos och Titus med apostolisk kraft och visdom. Låt oss på deras förbön leva rättrådigt och fromt i den tid som nu är, så att vi ser vårt saliga hopp infrias i vårt himmelska hemland.

Vi firar de heliga biskoparna Timotheos och Titus. Vi ber om deras förbön för kyrkan, för kallelser till kyrkan, äktenskap, ordensväsendet och kommuniteter.

Jesus utser ytterligare ”sjut­ti­otvå” lärjungar. I en an­nan läsart står det ”sjut­tio”. Ta­let refererar till Noas söners släkt­tav­la i 1 Mos 10, jordens folk, där 70 folk nämns i den hebreiska texten men i den grekiska översättningen, som de första kristna läste, nämndes 72 folk. Många kyrkofäder har, liksom S:t Bonaventura, sett detta utifrån ett talmystiskt perspektiv. Lukas har lagt in ett tal med mystik innebörd, ett tal som ger mening så att vi kan se stora sammanhang. Talet 72 pekar på det stora sammanhanget, hur skapelsen håller på att återställas, hela människosläktet och alla folk håller på att reformeras och nyskapas i gemenskapen runt Jesus.
Denna nyskapelse börjar ta form när Jesus kallar sina lärjungar, fortsätter när kallelsen går vidare genom Paulus, Timotheos och Titus, och sträcker sig in i vår egen tid. Vi är en del av något mycket större än vi kan begripa. Men vi kan älska Guds plan, hans vilja, och förundras, glädjas och föra återställelsen vidare, i Kyrkans gemenskap.
För S:t Bonaventura är skapelsen Guds första bok, där han är närvarande i dess tecken, i bokstäverna. Människan är kallad att upptäcka Gud i allt, men den stora tragiken är att människan inte bryr sig om de stora sammanhangen, och därför heller inte förstår sammanhangen. Att det blivit så beror på synden, eftersom synden fördärvar proportionen, skönheten och ordningen i universum. Genom synden blev skapelsen bok oläslig och Gud måste renovera boken och göra den läslig igen. Detta är vad som sker i inkarnationen, när Ordet blir kött, Gud blir människa. Sonen som är Faderns Ord är den perfekta Formuleringen, Språket, Talet, Ordet. Han är Faderns avbild, och mönsterbilden för skapelsen. Skapelsen är alltså en avskrift av Kristus, vilket gör att han är den som kan reformera, nyskapa, och göra skapelsen läslig igen.
Så kan vi, genom det heliga talet 72 i Skriften, se att alla folk och hela skapelsen håller på att frälsas, återställas, i Kristus.

LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

STIG IN I VÅR BÖNERYTM

Dagar för dig som längtar efter avskildhet, tystnad och bön.

INTRODUKTION I TAI CHI

INTRODUKTION I TAI CHI - med kroppsbalansering, meditation och avspänning

BERGETS NYHETSBREV:
 • Berget
 • Veckans gudstjänster
 • Meditation
 • Meditationsgrupper
 • Retreat
 • Volontär
 • Kommuniteten
 • Vänförening
 • Boklådan
 • Läsplan
 • Karta
 • Gåvor
 • Hur kommer man till Berget? Berget ligger 3 km norr om Rättviks järnvägs- och busstation vid väg 70 mot Mora. Anländer Du med tåg eller buss? Då vill du kanske ha skjuts från stationen i Rättvik till Berget. Ring då Sverigetaxi 0247-14700 eller 0775-50 50 50. Förboka gärna!