Välkommen hem till Berget

"Här finns en öppenhet oavsett vem du är eller hur du är. Och då finns det plats för mig" (Eva).
"Tack för fyra fantastiska dygn på meditationsdagarna. Jag har aldrig varit med om något liknande! Det känns som helt nya sidor av livet visar sig för mig. Jag är så oändligt tacksam". (Viktor)

VÄLKOMMEN MED TILL BANGLADESH (tryck på bilden för mer information)
Bangladesh 2019


PROGRAM FÖR HÖSTEN 2019


Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Bläddra i Unum

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

Aktuella program

Läs mer

Tips på kommande kurser och retreater

• 5/9 - 8/9, RETREAT - "Tro trots allt" - den heliga envishetens gåva. Retreatledare är SR INGER, Helige Franciskus systraskap, Klaradals kloster i Sjövik.

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

Jer 38:4-6, 8-10, Heb 12:1-4 och Luk 12:49-53
Gud, för dem som älskar dig håller du osynliga gåvor i beredskap. Tänd din kärleks eld i våra hjärtan, så att vi älskar dig i allt och mer än allt och en gång ser de löften infrias som övergår allt vi kan önska eller tänka. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

”Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Om den ändå redan brann!” Vad är det för eld som Jesus talar om? Det är hans passion, det är den eld som tändes av hans brinnande kärlek, och hans lidande var så hett att en eld bröt ut på jorden. Och i dagens evangelium uttrycker Jesus sin längtan efter att få tända denna eld på jorden. Hela Jesu liv var en enda lång väntan på denna stund, då han som kommit från Fadern skulle återvända till Fadern genom sitt lidande, sin död och sin uppståndelse. Det vi firar varje påsk och varje helig Mässa är denna stund då Jesus av kärlek tände en eld på jorden.

Den helige Bonaventura var ledare för franciskanerna i mitten av 1200-talet och han skriver att det just är denna eld vi ska söka. ”Sök inte inte ljuset, utan den eld som flammar fullständigt och för oss till Gud genom omåttliga smörjelser och brinnande kärlek. Denna eld är verkligen Gud och hans smältugn är i Jerusalem; och Kristus startade elden med hettan, hans eget brinnande lidande”.

Vi frestas att söka tydlighet, att få klarhet och tydliga instruktioner och svar, men… det är istället dunklet vi ska söka, det oklara, inte ljuset utan den eld som brinner. Vi bör söka djupare efter den tro som lyser i en värld av orättvisor, lidande, svårigheter och alla möjliga meningslösheter… Den eld som Jesus har tänt på jorden är inte en strategisk plan med en lista med svar på livets alla frågor. Nej, det är en eld som brinner av kärlek, av hans passion. Och Bonaventura skriver att det handlar om att förena sig själv med denna eld, att dö bort från sig själv för att förena sig med Jesus, hans kärlek, hans passion, hans död. ”Var och en som älskar denna död kan se Gud”. Bara den som offrar sig själv, som inte klamrar sig fast vid sig själv, utan som lämnar allt tillbaka till Gud, överlämnar sig, överlåter sig, endast den kan se den eld som Jesus har tänt på jorden. ”Tänk på honom, hans kärlek, hans lidande, hans död, hans så att ni inte tröttnar och förlorar modet.”

LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

VÄNFÖRENINGENS ARBETS- OCH GEMENSKAPSHELG

Välkommen till höstens arbetsdagar! Kom och dela vår gemenskap, bön och arbete!

”I stillheten blir jag stark” katekethelg på Berget

Hur kan jag hitta styrka och kraft i stillheten? Anmälan på KPNs hemsida