Välkommen hem till Berget

"Här finns en öppenhet oavsett vem du är eller hur du är. Och då finns det plats för mig" (Eva).
"Tack för fyra fantastiska dygn på meditationsdagarna. Jag har aldrig varit med om något liknande! Det känns som helt nya sidor av livet visar sig för mig. Jag är så oändligt tacksam". (Viktor)

Tack

ACT


Läs vårt nya vårprogram och boka in dig på en retreat eller kurs:


Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Tips på kommande kurser och retreater

20 feb 2018

• 1-4 mars, Vilan bortom orden... Stig Petrone
• 15-18 mars, Om omsluter mig, Berth Löndahl
• 22-25 mars, Skriv din livsberättelse, Sonja Östergren
• 24-28 mars, Personligt vägledd retreat, Stig Petrone och Ann-Ida Fehn

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Bläddra i Unum

14 apr 2013

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

31 maj 2012

Aktuella program

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

5 Mos 26:16-19 och Matt 5:43-48
Evige Fader, omvänd du våra hjärtan till dig, så att vi söker det enda nödvändiga och tjänar dig i uppriktig kärlek till varandra.

”När de första och ännu svaga ljusstrålarna faller på en blomma öppnar den sig lite grann; då kan solstrålarnas fulla kraft tränga in och få den att öppna sig för ljuset. Så är det också med den mänskliga kärleken. Den är som morgonens strålar, som kommer för att öppna oss och göra oss mottagliga för det fulla ljuset från Guds Son, den treeniga kärleken”. Så skriver arbetarprästen Egied van Broeckhoven i sin dagbok den 23 april 1965.

Kärleken är en väg att gå där det inte är ett personligt misslyckande om vi inte omedelbart klarar av att älska våra fiender. För denna kärlek är något större, det är Guds kärlek, som riktar sig fram mot den dag då allt ska sammanfattas i Kristus. Kärleken har en eskatologisk dimension.

Broeckhoven skriver vidare att ”Vänskapens högsta form blir det när man så älskas av andra och så älskar andra, att Gud blir älskad och älskar oss.” Att låta sig älskas, och låta sig påverkas av denna kärlek, så att denna kärlek når så djupt att vi i den andre, även om det är vår fiende, kan nå dennes djup, dennes intimitet och i honom eller henne nå djupet av Guds hjärta, djupet av Guds treeniga kärlek. Det är ofta så att kärleken inte blir besvarad, kanske inte heller i oss. Kärleken uppnår sin fulländning först när Faderns och Sonens kärlek inte längre möter något motstånd i oss: då kan den fullkomliga vänskapens fullkomliga kärlek och glädje strömma genom människornas hjärtan i en kärlek som öppnar sig mot oändliga rymder, i ett allas möte med alla utan någon begränsning, i den helige Ande.
.

LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

KANTORSSTUDENTER PÅ BESÖK

Kantorsstudenter från Geijersskolan.

STIG IN I VÅR BÖNERYTM

Dagar för dig som längtar efter avskildhet, tystnad och bön.