Läsplan för “Dag efter dag”

BED MED OSS PÅ BERGET!

Läsplan

Hänvisningar till sidor i vår tidebönsbok: DAG EFTER DAG.

TIDEN »UNDER ÅRET«
Tiden »under året« firar ingen speciell aspekt av Kristi hemlighet utan snarare Kristusmysteriet i dess fullhet. Detta sker i synnerhet på söndagarna.

10-16/6, se vecka 1
17-23/6, se vecka 3
24-30/6, se vecka 4
1-7/7, se vecka 1
8-14/7, se vecka 2
15-21/7, se vecka 3
22-28/7, se vecka 4
29/7-4/8, se vecka 1
5-11/8, se vecka 2
12-18/8, se vecka 3
19-25/8, se vecka 4
26/8-1/9, se vecka 1
2-8/9, se vecka 2
9-15/9, se vecka 3
16-22/9, se vecka 4
23-29/9, se vecka 1


Helgondagar och högtider att fira
(se helgondelen sidan 889 och framåt, för Mariadagar se sidan 868 och framåt):

21/6 S:t Aloisius Gonzaga, ordensman († 1591), minnesdag
22/6 S:t John Fisher, biskop och S:t Thomas More, martyrer († 1535)
24/6 S:T JOHANNES DÖPARENS FÖDELSE, högtid
25/6 S:t David av Munktorp, abbot († 1082)
27/6 S:t Kyrillos av Alexandria, biskop och kyrkolärare († 444)
28/6 S:t Ireneus av Lyon, biskop och martyr, († 202), minnesdag
29/6 S:T PETRUS OCH S:T PAULUS, APOSTLAR, högtid
30/6 Den romerska kyrkans första martyrer († c. 60-talet)
3/7 S:T TOMAS, APOSTEL, fest
10/7 S:t Knut, martyr, Danmarks skyddspatron, († 1086)
11/7 S:T BENEDICTUS AV NURSIA, Europas skyddspatron († 547), fest
16/7 Den saliga jungfrun Maria av berget Karmel
20/7 S:t Thorlak, biskop, Islands skyddspatron, minnesdag
23/7 S:ta Birgittas himmelska födelsedag († 1373)
25/7 S:T JAKOB, APOSTEL, fest
26/7 S:t Joakim och S:ta Anna, jungfru Marias föräldrar, minnesdag
27/7 S:ta Marta, minnesdag
28/7 S:t Botvid, martyr, († 1120)
30/7 S:ta Elin av Skövde, martyr († 1160)
31/7 S:t Ignatius av Loyola, präst, († 1556), minnesdag
1/8 S:t Alfonso Maria de’ Liguori, biskop och kyrkolärare († 1787), minnesdag
2/8 S:ta Katarina av Vadstena, jungfru († 1381)
4/8 S:t Jean Marie Vianney, präst, minnesdag
6/8 KRISTI FÖRKLARING, fest
8/8 S:t Dominicus, präst († 1221), minnesdag
9/8 S:TA TERESIA BENEDICTA AV KORSET, JUNGFRU OCH MARTYR, EUROPAS SKYDDSPATRON († 1942), fest
10/8 S:T LAURENTIUS, DIAKON OCH MARTYR, († 258), fest
11/8 S:ta Clara, jungfru († 1253), minnesdag
14/8 S:t Maximilian Maria Kolbe, präst och martyr, († 1942)
15/8 JUNGFRU MARIAS UPPTAGNING TILL HIMLEN, högtid
16/8 S:t Brynolf av Skara, biskop († 1317)
20/8 S:t Bernhard, abbot och kyrkolärare, († 1153), minnesdag
21/8 S:t Pius X, påve († 1914), minnesdag
22/8 Den saliga jungfrun Maria drottningen, minnesdag
23/8 S:ta Rosa av Lima, jungfru († 1617)
24/8 S:T BARTOLOMAIOS, APOSTEL, fest
25/8 S:t Ludvig av Frankrike († 1270)
27/8 S:ta Monica, S:t Augustinus mor (†387), minnesdag
28/8 S:t Augustinus, biskop och kyrkolärare († 430), minnesdag
29/8 S:t Johannes döparens martyrium, minnesdag
3/9 S:t Gregorius den store, påve och kyrkolärare, († 604), minnesdag
8/9 DEN SALIGA JUNGFRU MARIAS FÖDELSE, fest
12/9 Den saliga jungfru Marias namn
13/9 S:t Johannes Chrysostomos, biskop och kyrkolärare († 404), minnesdag
14/9 DET HELIGA KORSETS UPPHÖJELSE, fest
15/9 Den saliga jungfru Marias smärtor, minnesdag
20/9 S:t Andreas Kim Tae-gŏn, präst, S:t Paulus Chŏng Ha-sang och deras följeslagare, martyrer († 1801), minnesdag
21/9 S:T MATTEUS, APOSTEL, fest
24/9 Alla Sveriges skyddshelgon
26/9 S:t Kosmas och S:t Damianus, martyrer († 303)
27/9 S:t Vincent de Paul, präst († 1660), minnesdag
29/9 S:T MIKAEL, S:T GABRIEL och S:T RAFAEL, ÄRKEÄNGLAR, fest

Läs mer om BÖNEGEMENSKAPEN

Aktuellt på Berget

STILLA DAGAR med meditation

Du får komma till Bergets miljö och ”bara vara”.

RETREAT - personligt vägledd retreat

En personligt vägledd retreat med en gemensam inledning under förmiddagen, en text att meditera över och ett personligt samtal med retreatledaren varje dag.
Retreatledare är SR VERONICA OP, medarbetare på Berget.