Läsplan för “Dag efter dag”

BED MED OSS PÅ BERGET!

Läsplan

Hänvisningar till sidor i vår tidebönsbok: DAG EFTER DAG.

TIDEN »UNDER ÅRET«
Tiden »under året« firar ingen speciell aspekt av Kristi hemlighet utan snarare Kristusmysteriet i dess fullhet.
7-13/11, se vecka 4
14-20/11, se vecka 1
21-27/11, se vecka 2

”ADVENTSTIDEN”
Adventstiden är dels är den en förberedelse till julen, då man firar åminnelsen av Guds Sons första ankomst till människorna, dels är det en tid då man riktar blicken mot Kristi återkomst vid tidens slut. Av dessa två skäl framstår advent som en tid av hängiven och glad förväntan.
27/11-3/12, se vecka 1
4-10/12, se vecka 2
11-18/12, se vecka 3
19-24/12, se vecka 4

”JULTIDEN”
Näst efter firandet av påskmysteriet vet kyrkan inget angelägnare ämne för sin gudstjänst än åminnelsen av Herrens födelse och de första uppenbarelserna av hans härlighet. Detta firas under jultiden.
25/12-1/1, se vecka 1
2-8/1, se vecka 2
9/1, se vecka 3, jultiden avslutas

Tiden »under året« firas ingen speciell aspekt av Kristi hemlighet utan snarare Kristusmysteriet i dess fullhet.
10-15/1, se vecka 1
16-22/1, se vecka 2
23- 29/1, se vecka 3
30/1-5/2, se vecka 4
6-12/2, se vecka 1
13-19/2, se vecka 2
20-26/2, se vecka 3
27/2-1/3, se vecka 4 (Askonsdag 2/3)

Helgondagar och högtider att fira (se helgondelen sidan 889 och framåt):
9/11 LATERANBASILIKANS INVIGNINGSDAG, fest
10/11 S:t Leo den store, påve och kyrkolärare († 461), minnesdag
11/11 S:t Martin av Tours, biskop († 397), minnesdag
12/11 S:t Josafat, biskop och martyr († 1623), minnesdag
17/11 S:ta Elisabeth av Ungern, ordenskvinna († 1231)
18/11 Petrus- och Paulusbasilikornas invigningsdag
22/11 S:ta Cecilia, jungfru och martyr, minnesdag
24/11 S:t Andreas Dûng Lac, präst och hans följeslagare, martyrer († 1883), minnesdag
30/11 S:T ANDREAS, APOSTEL, fest
3/12 S:t Francisco Xavier, präst († 1552), minnesdag
4/12 S:t Johannes av Damaskus, präst och kyrkolärare, († 749), minnesdag
6/12 S:t Nicolaus, biskop († ca 350)
7/12 S:t Ambrosius, biskop och kykrolärare († 397), minnesdag
8/12 JUNGFRU MARIAS UTKORELSE OCH FULLKOMLIGA RENHET, högtid
13/12 S:ta Lucia, jungfru och amrtyr († ca 304)
14/12 S:t Johannes av Korset, präst och kyrkolärare († 1591), minnesdag
24/12 Efter ”non” slutar adventstiden.
25/12 JULDAGEN, högtid
26/12 S:T STEFANOS, DEN FÖRSTE MARTYREN, fest
27/12 S:T JOHANNES, APOSTEL OCH EVANGELIST, fest
28/12 DE HELIGA OSKYLDIGA BARNEN I BETLEHEM, martyrer, fest
29/12 FEMTE DAGEN I JULOKTAVEN
30/12 SJÄTTE DAGEN I JULOKTAVEN
31/12 SJUNDE DAGEN I JULOKTAVEN
1/1 GUDS HELIGA MODER MARIAS HÖGTID, högtid
6/1 EPIFANIA– HERRENS UPPENBARELSE, högtid
9/1 HERRENS DOP, fest, jultiden avslutas

10/2 S:ta Scholastica, jungfru, († 547), minnesdag
14/2 S:T KYRILLOS, MUNK († 869), och S:T METHODIOS, BISKOP († 885), EUROPAS SKYDDSPATRONER, fest
22/2 DEN HELIGE APOSTELN PETRUS BISKOPSSTOL, fest
23/2 S:t Polykarpos, biskop och martyr († 203)

Läs mer om BÖNEGEMENSKAPEN

Aktuellt på Berget

IGNATIANSK RETREAT - Att urskilja andarna

Introduktion till Ignatius av Loyolas Andliga övningar. Ledare för retreaten är jesuitpater ULF JONSSON.

JULFIRANDE PÅ HELA BERGET

Juldagar i vila, enkelhet och glädje inför Kärlekens under, som är mänsklighetens och världens räddning: att Gud blev människa.

BERGETS NYHETSBREV:
 • Berget
 • Veckans gudstjänster
 • Meditation
 • Meditationsgrupper
 • Retreat
 • Volontär
 • Kommuniteten
 • Vänförening
 • Boklådan
 • Läsplan
 • Karta
 • Gåvor
 • Hur kommer man till Berget? Berget ligger 3 km norr om Rättviks järnvägs- och busstation vid väg 70 mot Mora. Anländer Du med tåg eller buss? Då vill du kanske ha skjuts från stationen i Rättvik till Berget. Ring då Sverigetaxi 0247-14700 eller 0775-50 50 50. Förboka gärna!