Läsplan för “Dag efter dag”

BED MED OSS PÅ BERGET!

Läsplan

Hänvisningar till sidor i vår tidebönsbok: DAG EFTER DAG.

“ADVENTSTIDEN”
Adventstiden har en dubbel karaktär: dels är den en förberedelse till julen, då man firar åminnelsen av Guds Sons första ankomst till människorna, dels är det en tid då man riktar blicken mot Kristi återkomst vid tidens slut. Av dessa två skäl framstår advent som en tid av hängiven och glad förväntan.
2-8/12, se vecka 1
9-15/12, se vecka 2
16-22/12, se vecka 3

“JULTIDEN”
Näst efter firandet av påskmysteriet vet kyrkan inget angelägnare ämne för sin gudstjänst än åminnelsen av Herrens födelse och de första uppenbarelserna av hans härlighet. Detta firas under jultiden. Om julaftonen inleds julfirandet med JULDAGEN, VÅR HERRES JESU KRISTI FÖDELSE, högtid med oktav.
23-29/12, se vecka 4
30/12-5/1, se vecka 1
6-12/1, se vecka 2
13/1, se vecka 3, jultiden avslutas

Tiden »under året« firas ingen speciell aspekt av Kristi hemlighet utan snarare Kristusmysteriet i dess fullhet.
14-19/1, se vecka 1
20-26/1, se vecka 2
27/1-2/2, se vecka 3
3-9/2, se vecka 4
10-16/2, se vecka 1
17-23/2, se vecka 2
24/2-2/3, se vecka 3
3-5/3, se vecka 4 (Askonsdag den 6/3)

Helgondagar och högtider att fira (se helgondelen sidan 889 och framåt, för Mariadagar se sidan 868 och framåt):
3/12 S:t Francisco Xavier, präst († 1552), minnesdag
4/12 S:t Johannes av Damaskus, präst och kyrkolärare, († 749), minnesdag
6/12 S:t Nicolaus, biskop († c. 350) högtidsdag för den Heliga Nikolaus orodoxa kloster i Rättvik
7/12 S:t Ambrosius, biskop och kykrolärare († 397), minnesdag
8/12 JUNGFRU MARIAS UTKORELSE OCH FULLKOMLIGA RENHET, högtid
11/12 S:t Damasus I, påve († 384), minnesdag
12/12 Den saliga jungfru Maria av Guadalupe
13/12 S:ta Lucia, jungfru och martyr († 304), minnesdag
14/12 S:t Johannes av Korset, präst och kyrkolärare († 1591), minnesdag
24/12 Efter ”non” slutar adventstiden.

25/12 JULDAGEN, högtid
26/12 S:T STEFANOS, DEN FÖRSTE MARTYREN, fest
27/12 S:T JOHANNES, APOSTEL OCH EVANGELIST, fest
28/12 DE HELIGA OSKYLDIGA BARNEN I BETLEHEM, martyrer, fest
29/12 FEMTE DAGEN I JULOKTAVEN
30/12 DEN HELIGA FAMILJEN, fest
31/12 SJUNDE DAGEN I JULOKTAVEN
1/1 GUDS HELIGA MODER MARIAS HÖGTID, högtid
2/1 S:t Basilios den store († 379) och S:t Gregorios av Nazianzos († 390), biskopar och kyrkolärare, minnesdag
3/1 Jesu heliga namn
6/1 EPIFANIA– HERRENS UPPENBARELSE, högtid
13/1 HERRENS DOP, fest, jultiden avslutas

17/1 S:t Antonius, abbot († 356), minnesdag
18/1 S:T ERIKS DOMKYRKAS INVIGNING, fest
19/1 S:t Henrik, biskop och martyr († 1151), minnesdag
21/1 S:ta Agnes, jungfru och martyr († c. 289), minnesdag
24/1 S:t François de Sales, biskop och kyrkolärare († 1622), minnesdag
25/1 DEN HELIGE PAULUS OMVÄNDELSE, fest
26/1 S:t Timotheos och S:t Titus, biskopar, minnesdag
28/1 S:t Thomas av Aquino, präst och kyrkolärare († 1274)
31/1 S:t Giovanni Bosco, präst († 1888), minnesdag
1/2 S:t Blasius, biskop och martyr († 316), blasiusvälsignelsen
3/2 KYNDELSMÄSSODAGEN, HERRENS FRAMBÄRANDE I TEMPLET
5/2 S:ta Agatha, jungfru och martyr, († 251), minnesdag
6/2 S:t Paul Miki och hans följeslagare, martyrer († 1597), minnesdag
8/2 S:ta Josefina Bakhita, jungfru († 1947)
11/2 Den saliga jungfrun Maria av Lourdes († 547), minnesdag
14/2 S:T KYRILLOS, MUNK († 869), och S:T METHODIOS, BISKOP († 885), EUROPAS SKYDDSPATRONER, fest
15/2 S:t Sigfrid av Växjö, biskop († c. 1050)
22/2 DEN HELIGE APOSTELN PETRUS BISKOPSSTOL, fest
23/2 S:t Polykarpos, martyr († 203), minnesdag

Läs mer om BÖNEGEMENSKAPEN

Aktuellt på Berget

STIG IN I VÅR BÖNERYTM

Du kommer på måndagen och stannar en eller flera dagar.

SOCIALLÄRAN - ”Kyrkan i världen av i dag”

Introduktions- och fördjupningskurs i Katolska kyrkans sociallära