Läsplan för “Dag efter dag”

BED MED OSS PÅ BERGET!

Läsplan

Hänvisningar till sidor i vår nya tidebönsbok: DAG EFTER DAG.

»Advents- och jultiden«
2-9/12, se vecka 1
10-16/12, se vecka 2
17-23/12, se vecka 3
24-30/12, se vecka 4
1-6/1, se vecka 1
7/1, se vecka 3, jultiden avslutas

TIDEN »UNDER ÅRET«
Tiden »under året« firar ingen speciell aspekt av Kristi hemlighet utan snarare Kristusmysteriet i dess fullhet.
8-13/1, se vecka 1
14-20/1, se vecka 2
21-27/1, se vecka 3
28/1-3/2, se vecka 4
4-10/2, se vecka 1
11-13/2, se vecka 2
(14/2 Askonsdag, fastetidens inledning)

Helgondagar och högtider att fira
(se helgondelen sidan 889 och framåt, för Mariadagar se sidan 868 och framåt):

4/12 S:t Johannes av Damaskus, präst och kyrkolärare, († 749), minnesdag
6/12 S:t Nicolaus, biskop († c. 350) högtidsdag för den Heliga Nikolaus orodoxa kloster i Rättvik
7/12 S:t Ambrosius, bikosp och kykrolärare († 397), minnesdag
8/12 JUNGFRU MARIAS UTKORELSE OCH FULLKOMLIGA RENHET, högtid
11/12 S:t Damasus I, påve († 384), minnesdag
12/12 Den saliga jungfru Maria av Guadalupe
13/12 S:ta Lucia, jungfru och martyr († 304), minnesdag
14/12 S:t Johannes av Korset, präst och kyrkolärare († 1591), minnesdag
24/12 Efter ”non” slutar adventstiden.

JULTIDEN: Näst efter firandet av påskmysteriet vet kyrkan inget angelägnare ämne för sin gudstjänst än åminnelsen av Herrens födelse och de första uppenbarelserna av hans härlighet. Detta firas under jultiden. Om aftonen inleds julfirandet med JULDAGEN, VÅR HERRES JESU KRISTI FÖDELSE, högtid med oktav.

25/12 JULDAGEN, högtid
26/12 S:T STEFANOS, DEN FÖRSTE MARTYREN, fest
27/12 S:T JOHANNES, APOSTEL OCH EVANGELIST, fest
28/12 DE HELIGA OSKYLDIGA BARNEN I BETLEHEM, martyrer, fest
29/12 FEMTE DAGEN I JULOKTAVEN
30/12 DEN SJÄTTE DAGEN I JULOKTAVEN
31/12 DEN HELIGA FAMILJEN, fest
1/1 GUDS HELIGA MODER MARIAS HÖGTID, högtid
2/1 S:t Basilios den store († 379) och S:t Gregorios av Nazianzos († 390), biskopar och kyrkolärare, minnesdag
3/1 Jesu heliga namn

6/1 EPIFANIA– HERRENS UPPENBARELSE, högtid
7/1 HERRENS DOP, fest

13/1 S:t Hilarius av Poitiers, biskop och kyrkolärare († 356)
17/1 S:t Antonius, abbot († 356), minnesdag
18/1 S:T ERIKS DOMKYRKAS INVIGNING, fest
19/1 S:t Henrik, biskop och martyr († 1151), minnesdag
20/1 S:t Fabianus, påve och martyr († 250), minnesdag
24/1 S:t François de Sales, biskop och kyrkolärare († 1622), minnesdag
25/1 DEN HELIGE PAULUS OMVÄNDELSE, fest
26/1 S:t Timotheos och S:t Titus, biskopar, minnesdag
27/1 S:ta Angela Merici, jungfru († 1540)
31/1 S:t Giovanni Bosco, präst († 1888), minnesdag
1/2 S:t Blasius, biskop och martyr († 316), blasiusvälsignelsen
3/2 S:t Ansgar, biskop, Nordens apostel († 865), minnesdag
4/2 KYNDELSMÄSSODAGEN, HERRENS FRAMBÄRANDE I TEMPLET
5/2 S:ta Agatha, jungfru och martyr, († 251), minnesdag
6/2 S:t Paul Miki och hans följeslagare, martyrer († 1597), minnesdag
8/2 S:ta Josefina Bakhita, jungfru († 1947)
10/2 S:ta Scholastica, jungfru, minnesdag

Läs mer om BÖNEGEMENSKAPEN

Aktuellt på Berget

RETREAT - “Gud, ge mig sinnesro”

Retreaten utgår från Frälsarkransen och Sinnesrobönen.

INTRODUKTIONSKURS I THAI CHI MED KROPPSBALANSERING, MEDITATION OCH AVSPÄNNING

Kursledare är ISTVÁN SZABÓ. Istvan har utövat Thai Chi och zenmedition under mer än 30 år.