Läsplan för “Dag efter dag”

BED MED OSS PÅ BERGET!

Läsplan

Hänvisningar till sidor i vår tidebönsbok: DAG EFTER DAG.

TIDEN »UNDER ÅRET«
Tiden »under året« firar ingen speciell aspekt av Kristi hemlighet utan snarare Kristusmysteriet i dess fullhet. Detta sker i synnerhet på söndagarna.

10-16/6, se vecka 1
17-23/6, se vecka 3
24-30/6, se vecka 4
1-7/7, se vecka 1
8-14/7, se vecka 2
15-21/7, se vecka 3
22-28/7, se vecka 4
29/7-4/8, se vecka 1
5-11/8, se vecka 2
12-18/8, se vecka 3
19-25/8, se vecka 4
26/8-1/9, se vecka 1
2-8/9, se vecka 2
9-15/9, se vecka 3
16-22/9, se vecka 4
23-29/9, se vecka 1


Helgondagar och högtider att fira
(se helgondelen sidan 889 och framåt, för Mariadagar se sidan 868 och framåt):

21/6 S:t Aloisius Gonzaga, ordensman († 1591), minnesdag
22/6 S:t John Fisher, biskop och S:t Thomas More, martyrer († 1535)
24/6 S:T JOHANNES DÖPARENS FÖDELSE, högtid
25/6 S:t David av Munktorp, abbot († 1082)
27/6 S:t Kyrillos av Alexandria, biskop och kyrkolärare († 444)
28/6 S:t Ireneus av Lyon, biskop och martyr, († 202), minnesdag
29/6 S:T PETRUS OCH S:T PAULUS, APOSTLAR, högtid
30/6 Den romerska kyrkans första martyrer († c. 60-talet)
3/7 S:T TOMAS, APOSTEL, fest
10/7 S:t Knut, martyr, Danmarks skyddspatron, († 1086)
11/7 S:T BENEDICTUS AV NURSIA, Europas skyddspatron († 547), fest
16/7 Den saliga jungfrun Maria av berget Karmel
20/7 S:t Thorlak, biskop, Islands skyddspatron, minnesdag
23/7 S:ta Birgittas himmelska födelsedag († 1373)
25/7 S:T JAKOB, APOSTEL, fest
26/7 S:t Joakim och S:ta Anna, jungfru Marias föräldrar, minnesdag
27/7 S:ta Marta, minnesdag
28/7 S:t Botvid, martyr, († 1120)
30/7 S:ta Elin av Skövde, martyr († 1160)
31/7 S:t Ignatius av Loyola, präst, († 1556), minnesdag
1/8 S:t Alfonso Maria de’ Liguori, biskop och kyrkolärare († 1787), minnesdag
2/8 S:ta Katarina av Vadstena, jungfru († 1381)
4/8 S:t Jean Marie Vianney, präst, minnesdag
6/8 KRISTI FÖRKLARING, fest
8/8 S:t Dominicus, präst († 1221), minnesdag
9/8 S:TA TERESIA BENEDICTA AV KORSET, JUNGFRU OCH MARTYR, EUROPAS SKYDDSPATRON († 1942), fest
10/8 S:T LAURENTIUS, DIAKON OCH MARTYR, († 258), fest
11/8 S:ta Clara, jungfru († 1253), minnesdag
14/8 S:t Maximilian Maria Kolbe, präst och martyr, († 1942)
15/8 JUNGFRU MARIAS UPPTAGNING TILL HIMLEN, högtid
16/8 S:t Brynolf av Skara, biskop († 1317)
20/8 S:t Bernhard, abbot och kyrkolärare, († 1153), minnesdag
21/8 S:t Pius X, påve († 1914), minnesdag
22/8 Den saliga jungfrun Maria drottningen, minnesdag
23/8 S:ta Rosa av Lima, jungfru († 1617)
24/8 S:T BARTOLOMAIOS, APOSTEL, fest
25/8 S:t Ludvig av Frankrike († 1270)
27/8 S:ta Monica, S:t Augustinus mor (†387), minnesdag
28/8 S:t Augustinus, biskop och kyrkolärare († 430), minnesdag
29/8 S:t Johannes döparens martyrium, minnesdag
3/9 S:t Gregorius den store, påve och kyrkolärare, († 604), minnesdag
8/9 DEN SALIGA JUNGFRU MARIAS FÖDELSE, fest
12/9 Den saliga jungfru Marias namn
13/9 S:t Johannes Chrysostomos, biskop och kyrkolärare († 404), minnesdag
14/9 DET HELIGA KORSETS UPPHÖJELSE, fest
15/9 Den saliga jungfru Marias smärtor, minnesdag
20/9 S:t Andreas Kim Tae-gŏn, präst, S:t Paulus Chŏng Ha-sang och deras följeslagare, martyrer († 1801), minnesdag
21/9 S:T MATTEUS, APOSTEL, fest
24/9 Alla Sveriges skyddshelgon
26/9 S:t Kosmas och S:t Damianus, martyrer († 303)
27/9 S:t Vincent de Paul, präst († 1660), minnesdag
29/9 S:T MIKAEL, S:T GABRIEL och S:T RAFAEL, ÄRKEÄNGLAR, fest

Läs mer om BÖNEGEMENSKAPEN

Aktuellt på Berget

STIG IN I VÅR BÖNERYTM

Du kommer på måndagen och stannar en eller flera dagar.

KURS I IKONMÅLERI - ”Min själ priser Herrens storhet”

Årets kurs i ikonmåleri utgår från Maria och ikonen ’Salus Populi Romani’ – ikonen