Läsplan för “Dag efter dag”

BED MED OSS PÅ BERGET!

Läsplan

Hänvisningar till sidor i vår nya tidebönsbok: DAG EFTER DAG.

TIDEN »UNDER ÅRET«, från den 5/6
Tiden »under året« firar ingen speciell aspekt av Kristi hemlighet utan snarare Kristusmysteriet i dess fullhet.
Hänvisningar till sidor i vår tidebönsbok: Dag efter dag.

5-10/6, se vecka 1
11-17/6, se vecka 2
18-24/6, se vecka 3
25/6-1/7, se vecka 4
2-8/7, se vecka 1
9-15/7, se vecka 2
16-22/7, se vecka 3
23-29/7, se vecka 4
30/7-5/8, se vecka 1
6-12/8, se vecka 2
13-19/8, se vecka 3
20-26/8, se vecka 4
27/8-2/9, se vecka 1
3-9/9, se vecka 2

Helgondagar och högtider att fira
(se helgondelen sidan 889 och framåt, för Mariadagar se sidan 868 och framåt):

4/6 PINGSTDAGEN, högtid (Se sidan 842-857)
5/6 S:t Bonifatius, biskop och martyr († 754), minnesdag
8/5 VÅR HERRE JESUS KRISTUS, DEN EVIGE ÖVERSTEPRÄSTEN, fest
9/6 S:t Efraim Syriern, diakon och kyrkolärare († 373)
12/6 S:t Eskil, biskop och martyr
13/6 S:t Antonius av Padua, präst och kyrkolärare († 1231)
18/6 KRISTI KROPPS OCH BLODS HÖGTID
21/6 S:t Aloisius Gonzaga, ordensman († 1591), minnesdag
22/6 S:t John Fisher, biskop och S:t Thomas More, martyrer († 1535)
23/6 JESU HJÄRTAS DAG, högtid
24/6 S:T JOHANNES DÖPARENS FÖDELSE, högtid
27/6 S:t Kyrillos av Alexandria, biskop och kyrkolärare († 444)
28/6 S:t Ireneus av Lyon, biskop och martyr, († 202), minnesdag
29/6 S:T PETRUS OCH S:T PAULUS, APOSTLAR, högtid
30/6 Den romerska kyrkans första martyrer († c. 60-talet)

3/7 S:T TOMAS, APOSTEL, fest
10/7 S:t Knut, martyr, Danmarks skyddspatron, († 1086)
11/7 S:T BENEDICTUS AV NURSIA, ABBOT, EUROPAS SKYDDSPATRON († 547), fest
15/7 S:t Bonaventura, biskop och kyrkolärare († 1274), minnesdag
20/7 S:t Thorlak, biskop, Islands skyddspatron, minnesdag
22/7 S:ta Maria från Magdala, minnesdag
25/7 S:T JAKOB, APOSTEL, fest
26/7 S:t Joakim och S:ta Anna, jungfru Marias föräldrar, minnesdag
27/7 S:ta Marta, minnesdag
28/7 S:t Botvid, martyr, († 1120)
29/7 S:t Olav, konung och martyr, Norges skyddspatron († 1030), minnesdag

1/8 S:t Alfonso Maria de’ Liguori, biskop och kyrkolärare († 1787), minnesdag
2/8 S:ta Katarina av Vadstena, jungfru († 1381)
4/8 S:t Jean Marie Vianney, präst, minnesdag
5/8 Invigningen av basilikan Santa Maria Maggiore
6/8 KRISTI FÖRKLARING, fest
8/8 S:t Dominicus, präst († 1221), minnesdag
9/8 S:TA TERESIA BENEDICTA AV KORSET, JUNGFRU OCH MARTYR, EUROPAS SKYDDSPATRON († 1942), fest
10/8 S:T LAURENTIUS, DIAKON OCH MARTYR, († 258), fest
11/8 S:ta Clara, jungfru († 1253), minnesdag
14/8 S:t Maximilian Maria Kolbe, präst och martyr, († 1942),
15/8 JUNGFRU MARIAS UPPTAGNING TILL HIMLEN, högtid
16/8 S:t Brynolf av Skara, biskop († 1317)
21/8 S:t Pius X, påve († 1914), minnesdag
22/8 Den saliga jungfrun Maria drottningen, minnesdag
23/8 S:ta Rosa av Lima, jungfru († 1617)
24/8 S:T BARTOLOMAIOS, APOSTEL, fest
25/8 S:t Ludvig av Frankrike († 1270)
28/8 S:t Augustinus, biskop och kyrkolärare († 430), minnesdag
29/8 S:t Johannes döparens martyrium, minnesdag

2/9 Herrens törnekrona
8/9 DEN SALIGA JUNGFRU MARIAS FÖDELSE, fest


Läs mer om BÖNEGEMENSKAPEN

Aktuellt på Berget

STIG IN I VÅR BÖNERYTM

Dagar för dig som längtar efter avskildhet, tystnad och bön.

ATT ÖPPNA SIG FÖR GUD

I retreatens stillhet vill vi möta Gud. Vi försöker öppna oss för honom men det finns alltid hinder i vägen så att vi går vilse. I den här retreaten får du en personlig följeslagare som hjälper dig på vägen