Läsplan för “Dag efter dag”

BED MED OSS PÅ BERGET!

Läsplan

Hänvisningar till sidor i vår tidebönsbok: DAG EFTER DAG.

PÅSKTIDEN (se s. 793-857)
De femtio dagarna mellan påsk och pingst firas i jublande glädje som en enda festdag, »den stora söndagen«. Här har hallelujasången sin särskilda plats.
8-14/4, se vecka 2
15-21/4, se vecka 3
22-28/4, se vecka 4
29/4-5/5, se vecka 1
6-12/5, se vecka 2
13-19/5, se vecka 3

TIDEN »UNDER ÅRET«
Tiden »under året« firar ingen speciell aspekt av Kristi hemlighet utan snarare Kristusmysteriet i dess fullhet. Detta sker i synnerhet på söndagarna.
21-26/5, se vecka 3
27/5-2/6, se vecka 4


Helgondagar och högtider att fira
(se helgondelen sidan 889 och framåt, för Mariadagar se sidan 868 och framåt):

21/4 S:t Anselm av Canterbury, biskop och kyrkolärare († 1109)
23/4 S:t Georg, martyr
25/4, S:T MARKUS, EVANGELIST, fest
30/4 S:t Pius V, påve († 1572)
1/5, S:t Josef arbetaren
2/5, S:t Athanasios, biskop och kyrkolärare († 373), minnesdag
3/5, S:T FILIPPOS OCH S:T JAKOB, APOSTLAR, fest
10/5, KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG, högtid
14/5 S:T MATTIAS, APOSTEL, fest
18/5, S:T ERIK, KONUNG OCH MARTYR, SVERIGES SKYDDSPATRON, (†1160), fest
19/5, S:t Johannes I, påve och martyr († 526)
20/5, PINGSTDAGEN, högtid

TIDEN »UNDER ÅRET«, från den 21/5
Tiden »under året« firar vi Kristusmysteriet i dess fullhet.

22/5, S:ta Rita av Cascia, ordenskvinna († 1457)
24/5 VÅR HERRE JESUS KRISTUS, DEN EVIGE ÖVERSTEPRÄSTEN, fest
25/5 S:t Beda Venerabilis, präst och kyrkolärare († 735),
26/5, S:t Filippo Neri, präst, († 1596), minnesdag
27/5, HELIGA TREFALDIGHETS DAG, högtid
31/5, DEN SALIGA JUNGFRUN MARIAS BESÖK, fest
1/6, S:t Justinus, martyr, († 165), minnesdag
2/6, S:t Marcellinus och S:t Petrus, martyrer († 305)
3/6, KRISTI KROPPS OCH BLODS HÖGTID

Läs mer om BÖNEGEMENSKAPEN

Aktuellt på Berget

RETREAT - En vänlig grönskas rika dräkt…

”I en vänlig grönskas rika dräkt, en skara skrider mot himmelens Ljus”
Ledare för retreaten är LENNART JONSSON, präst i Växjö, Teol. Dr. Fil.

STILLA DAGAR

Du får komma till Bergets miljö och ”bara vara”. Du lägger upp dagen som du själv önskar. Tystnad råder under dagarna.