Läsplan för “Dag efter dag”

BED MED OSS PÅ BERGET!

Läsplan

Hänvisningar till sidor i vår tidebönsbok: DAG EFTER DAG.

TIDEN »UNDER ÅRET«
Tiden »under året« firar ingen speciell aspekt av Kristi hemlighet utan snarare Kristusmysteriet i dess fullhet.

6-12/6, se vecka 2
13-19/6, se vecka 3
20-26/6, se vecka 4
27/6-3/7, se vecka 1
4-10/7, se vecka 2
11-17/7, se vecka 3
18-24/7, se vecka 4
25-31/7, se vecka 1
1-7/8, se vecka 2
8-14/8, se vecka 3
15-21/8, se vecka 4
22-28/8, se vecka 1
29/8-4/9, se vecka 2
5-11/9, se vecka 3
12-18/9, se vecka 4
19-25/9, se vecka 1
26/9-2/10, se vecka 2
3-9/10, se vecka 3
10-16/10, se vecka 4
17-23/10, se vecka 1
24-30/10, se vecka 2

Helgondagar och högtider att fira (se helgondelen sidan 889 och framåt, för Mariadagar se sidan 868 och framåt):
Hänvisningar till sidor i vår tidebönsbok: Dag efter dag.

9/6 S:t Efraim Syriern, diakon och kyrkolärare († 373)
11/6 JESU HJÄRTAS DAG, högtid
12/6 Jungfru Marias obefläckade hjärta, minnesdag
21/6 S:t Aloisius Gonzaga, ordensman († 1591), minnesdag
24/6 S:T JOHANNES DÖPARENS FÖDELSE, högtid
25/6 S:t David av Munktorp, abbot († 1082)
28/6 S:t Ireneus av Lyon, biskop och martyr († 202), minnesdag
29/6 S:T PETRUS OCH S:T PAULUS, APOSTLAR, högtid
30/6 Den romerska kyrkans första martyrer († c. 60-talet)
3/7 S:t Thomas apostel, fest
10/7 S:t Knut, martyr, Danmarks skyddspatron, († 1086)
13/7 S:t Henrik II († 1024)
15/7 S:t Bonaventura, biskop och kyrkolärare († 1274), minnesdag
16/7 Den saliga jungfrun Maria av berget Karmel
20/7 S:t Thorlak, biskop, Islands skyddspatron, minnesdag
22/7 S:ta Maria från Magdala, fest
23/7 S:ta Birgittas himmelska födelsedag († 1373)
26/7S:t Joakim och Anna, jungfru Marias föräldrar, minnesdag
27/7 S:ta Marta, minnesdag
29/7 S:t Olav, konung och martyr, Norges skyddspatron († 1030), minnesdag
31/7 S:t Ignatius av Loyola, präst, († 1556), minnesdag
2/8 S:ta Katarina av Vadstena, jungfru († 1381)
4/8 S:t Jean Marie Vianney, präst, minnesdag
6/8 KRISTI FÖRKLARING, fest
9/8 S:ta Teresia Benedicta av korset, jungfru och martyr, Europas skyddspatron († 1942), fest
10/8 S:T LAURENTIUS, DIAKON OCH MARTYR, († 258), fest
11/8 S:ta Clara, jungfru († 1253), minnesdag
14/8 S:t Maximilan Maria Kolbe, präst och martyr († 1941)
15/8 JUNGFRU MARIAS UPPTAGNING TILL HIMLEN, högtid
20/8 S:t Bernhard, abbot och kyrkolärare († 1153), minnesdag
24/8 S:T BARTOLOMAIOS, APOSTEL, fest
27/8 S:ta Monica, S:t Augustinus mor (†387), minnesdag
28/8 S:t Augustinus, biskop och kyrkolärare († 430), minnesdag

3/9 S:t Gregorius den store, påve och kyrkolärare († 604)
8/9 DEN SALIGA JUNGFRU MARIAS FÖDELSE, fest
13/9 S:t Johannes Chrysostomos, biskop och kyrkolärare († 407), minnesdag
14/9 DET HELIGA KORSETS UPPHÖJELSE, fest
15/9 Den saliga jungfru Marias smärtor, minnesdag
16/9 S:t Cornelius, påve (+253), och S:t Cyprianus (+258), martyrer, minnesdag
20/9 S:t Andreas Kim Tae-gon, präst, S:t Paulus Chong Ha-sang och deras efterföljare, de koreanska martyrerna († i mitten av 1800-talet), minnesdag
21/9 S:T MATTEUS, APOSTEL, fest
23/9 S:t Pios av Pietrelcina, präst (+1968)
24/9 Alla Sveriges skyddshelgon
27/9 S:t Vincent de Paul, präst († 1660), minnesdag
29/9 S:T MIKAEL, S:T GABRIEL och S:T RAFAEL, ÄRKEÄNGLAR, fest
30/9 S:t Hieronymus, präst och kyrkolärare (+420), minnesdag

1/10 S:ta Teresa av Jesusbarnet, jungfru och kyrkolärare (+1897), minnesdag
2/10 De heliga skyddsänglarna, minnesdag
4/10 S:t Franciskus av Assisi († 1226), minnesdag
7/10 S:TA BIRGITTA AV VADSTENA, SVERIGES OCH EUROPAS
SKYDDSPATRON, högtid
8/10 Den saliga jungfru Maria av Rosenkransen, minnesdag
15/7 Teresa av Jesus, jungfru och kyrkolärare (+1582), minnesdag
18/10 S:t Lukas, evangelist, fest
28/10 S:T SIMON OCH S:T JUDAS, APOSTLAR, fest

Läs mer om BÖNEGEMENSKAPEN

Aktuellt på Berget

MEDITATIONSLEDARUTBILDNING - STEG I-III

• 18-20 oktober år 2021
• 24-26 januari år 2022
• 14-17 mars år 2022

BILDTERAPI OCH MEDITATION

Kursledare är KARIN SZABÓ, leg. psykolog och bildterapeut sedan mer än 30 år tillbaka.

BERGETS NYHETSBREV:
 • Berget
 • Veckans gudstjänster
 • Meditation
 • Meditationsgrupper
 • Retreat
 • Volontär
 • Kommuniteten
 • Vänförening
 • Boklådan
 • Läsplan
 • Karta
 • Gåvor
 • Hur kommer man till Berget? Berget ligger 3 km norr om Rättviks järnvägs- och busstation vid väg 70 mot Mora. Anländer Du med tåg eller buss? Då vill du kanske ha skjuts från stationen i Rättvik till Berget. Ring då Sverigetaxi 0247-14700 eller 0775-50 50 50. Förboka gärna!