Läsplan för “Dag efter dag”

BED MED OSS PÅ BERGET!

Läsplan

Hänvisningar till sidor i vår tidebönsbok: DAG EFTER DAG.

Hänvisningar till sidor i vår tidebönsbok: Dag efter dag.

TIDEN »UNDER ÅRET«
Tiden »under året« firar ingen speciell aspekt av Kristi hemlighet utan snarare Kristusmysteriet i dess fullhet.

5-11/6, se vecka 2
12-18/6, se vecka 3
19-25/6, se vecka 4
26/6-2/7, se vecka 1
3-9/7, se vecka 2
10-16/7, se vecka 3
17-23/7, se vecka 4
24-30/7, se vecka 1
31/6-6/8, se vecka 2
7-13/8, se vecka 3
14-20/8, se vecka 4
21-27/8, se vecka 1
28/8-3/9, se vecka 2
4-10/9, se vecka 3
11-17/9, se vecka 4
18-24/9, se vecka 1
25/9-1/10, se vecka 2
2-8/10, se vecka 3
9-15/10, se vecka 4
16-22/10, se vecka 1
23-29/10, se vecka 2
30/10-5/11, se vecka 3

Helgondagar och högtider att fira (se helgondelen s. 889 och framåt):
6/6 Den saliga jungfru Maria, k yrkans moder, minnesdag
9/6 VÅR HERRE JESUS KRISTUS, DEN EVIGE ÖVERSTEPRÄSTEN, fest
12/6 HELIGA TREFALDIGHETS DAG, högtid
13/6 S:t Antonius av Padua, präst och kyrkolärare († 1231), minnesdag
19/6 JESU HJÄRTAS DAG, högtid
21/6 S:t Aloisius Gonzaga, ordensman († 1591), minnesdag
24/6 JESU HELIGA HJÄRTAS DAG, högtid
25/6 S:T JOHANNES DÖPARENS FÖDELSE, högtid
28/6 S:t Ireneus av Lyon, biskop och martyr († 202), minnesdag
29/6 S:T PETRUS OCH S:T PAULUS, APOSTLAR, högtid

11/7 S:T BENEDICTUS AV NURSIA, ABBOT, EUROPAS SKYDDSPATRON († 547), fest
15/7 S:t Bonaventura, biskop och kyrkolärare († 1274), minnesdag
20/7 S:t Thorlak, biskop, Islands skyddspatron, minnesdag
22/7 S:ta Maria från Magdala, fest
23/7 S:ta Birgittas himmelska födelsedag († 1373)
25/7 S:T JAKOB, APOSTEL, fest
26/7 S:t Joakim och Anna, jungfru Marias föräldrar, minnesdag
27/7 S:ta Marta, minnesdag
29/7 S:t Olav, konung och martyr, Norges skyddspatron († 1030), minnesdag

1/8 S:t Alfonso Maria de’ Liguori, biskop och kyrkolärare († 1787), minnesdag
4/8 S:t Jean Marie Vianney, präst, minnesdag
6/8 KRISTI FÖRKLARING, fest
8/8 S:t Dominicus, präst († 1221), minnesdag
9/8 S:ta Teresia Benedicta av korset, jungfru och martyr, Europas skyddspatron († 1942), fest
10/8 S:T LAURENTIUS, DIAKON OCH MARTYR, († 258), fest
11/8 S:ta Clara, jungfru († 1253), minnesdag
15/8 JUNGFRU MARIAS UPPTAGNING TILL HIMLEN, högtid
20/8 S:t Bernhard, abbot och kyrkolärare († 1153), minnesdag
22/8 Den saliga jungfru Maria drottningen, minnesdag
24/8 S:T BARTOLOMAIOS, APOSTEL, fest
27/8 S:ta Monica, S:t Augustinus mor (†387), minnesdag
29/8 S:t Johannes döparens martyrium, minnesdag

3/9 S:t Gregorius den store, påve och kyrkolärare († 604)
8/9 DEN SALIGA JUNGFRU MARIAS FÖDELSE, fest
13/9 S:t Johannes Chrysostomos, biskop och kyrkolärare († 407), minnesdag
14/9 DET HELIGA KORSETS UPPHÖJELSE, fest
15/9 Den saliga jungfru Marias smärtor, minnesdag
16/9 S:t Cornelius, påve (+253), och S:t Cyprianus (+258), martyrer, minnesdag
20/9 S:t Andreas Kim Tae-gon, präst, S:t Paulus Chong Ha-sang och deras efterföljare, de koreanska martyrerna († i mitten av 1800-talet), minnesdag
21/9 S:T MATTEUS, APOSTEL, fest
23/9 S:t Pios av Pietrelcina, präst (+1968)
24/9 Alla Sveriges skyddshelgon
27/9 S:t Vincent de Paul, präst († 1660), minnesdag
29/9 S:T MIKAEL, S:T GABRIEL och S:T RAFAEL, ÄRKEÄNGLAR, fest
30/9 S:t Hieronymus, präst och kyrkolärare (+420), minnesdag

1/10 S:ta Teresa av Jesusbarnet, jungfru och kyrkolärare (+1897), minnesdag
4/10 S:t Franciskus av Assisi († 1226), minnesdag
5/10 S:ta Faustina Kowalska, jungfru († 1938)
7/10 S:TA BIRGITTA AV VADSTENA, SVERIGES OCH EUROPAS
SKYDDSPATRON, högtid
8/10 Den saliga jungfru Maria av Rosenkransen, minnesdag
15/7 Teresa av Jesus, jungfru och kyrkolärare (+1582), minnesdag
17/10 S:t Ignatius av Antiochia, biskop och martyr († 107), minnesdag
18/10 S:t Lukas, evangelist, fest
28/10 S:T SIMON OCH S:T JUDAS, APOSTLAR, fest
1/11 ALLA HELGONS DAG, högtid
2/11 ALLA SJÄLARS DAG
3/11 S:t Martin de Porres, ordensman († 1639), minnesdag
4/11 S:t Carlo Borromeo, biskop († 1584), minnesdag

Läs mer om BÖNEGEMENSKAPEN

Aktuellt på Berget

BERGETS ÅRSMÖTEN

Välkomna till Bergets årsmöten

STIG IN I VÅR BÖNERYTM - med möjlighet till samtal

Du kommer på fredag och stannar en eller flera dagar.

BERGETS NYHETSBREV:
 • Berget
 • Veckans gudstjänster
 • Meditation
 • Meditationsgrupper
 • Retreat
 • Volontär
 • Kommuniteten
 • Vänförening
 • Boklådan
 • Läsplan
 • Karta
 • Gåvor
 • Hur kommer man till Berget? Berget ligger 3 km norr om Rättviks järnvägs- och busstation vid väg 70 mot Mora. Anländer Du med tåg eller buss? Då vill du kanske ha skjuts från stationen i Rättvik till Berget. Ring då Sverigetaxi 0247-14700 eller 0775-50 50 50. Förboka gärna!