Läsplan för “Dag efter dag”

BED MED OSS PÅ BERGET!

Läsplan

Hänvisningar till sidor i vår tidebönsbok: DAG EFTER DAG.

TIDEN »UNDER ÅRET«
Tiden »under året« firar ingen speciell aspekt av Kristi hemlighet utan snarare Kristusmysteriet i dess fullhet. Detta sker i synnerhet på söndagarna.

TIDEN »UNDER ÅRET«
Tiden »under året« firar ingen speciell aspekt av Kristi hemlighet utan snarare
Kristusmysteriet i dess fullhet.
14-20/10, se vecka 4
21-27/10, se vecka 1
28/10-3/11, se vecka 2
4-10/11, se vecka 3
11-17/11, se vecka 4
18-24/11, se vecka 1
25/11-1/12, se vecka 2

Helgondagar och högtider att fira
(se helgondelen sidan 889 och framåt, för Mariadagar se sidan 868 och framåt):

15/10 S:ta Teresa av Jesus, jungfru och kyrkolärare († 1582), minnesdag
17/10 S:t Ignatius av Antiochia, biskop och martyr († 107), minnesdag
1/11 ALLA HELGONS DAG, högtid
2/11 ALLA SJÄLARS DAG
3/11 S:t Martin de Porres, ordensman († 1639), minnesdag
9/11 LATERANBASILIKANS INVIGNINGSDAG, fest
10/11 S:t Leo den store, påve och kyrkolärare († 461), minnesdag
12/11 S:t Josafat, biskop och martyr († 1623), minnesdag
15/11 S:t Albertus Magnus, biskop och kyrkolärare († 1280)
16/11 S:ta Margareta av Skottland († 1093)
17/11 S:ta Elisabeth av Ungern, ordenskvinna († 1231)
18/11 Petrus- och Paulusbasilikornas invigningsdag (och S:t Davidsgården)
21/11 Den saliga jungfru Marias tempelgång, minnesdag
22/11 S:ta Cecilia, jungfru och martyr, minnesdag
23/11 S:t Clemens I, påve och martyr († 97), S:t Columbanus, abbot, († 615)
24/11 S:t Andreas Dûng Lac, präst och hans följeslagare, martyrer († 1883)
25/11 KRISTUS KONUNGENS DAG, högtid
30/11 S:T ANDREAS, APOSTEL, fest

Läs mer om BÖNEGEMENSKAPEN

Aktuellt på Berget

STIG IN I VÅR BÖNERYTM

Du kommer på måndagen och stannar en eller flera dagar.

MED BLICKEN PÅ KRISTUS

En blick på Kristus kan vara livgivande, som en klar och ren källa för den som törstar. Den blicken kan innesluta en evighet i kärleksfull uppmärksamhet omgiven av tystnad och stillhet. Där är vi hemma. Där får våra hjärtan ro.