Läsplan för “Dag efter dag”

BED MED OSS PÅ BERGET!

Läsplan

Hänvisningar till sidor i vår tidebönsbok: DAG EFTER DAG.

”ADVENTSTIDEN”
Adventstiden har en dubbel karaktär: dels är den en förberedelse till julen, då man firar åminnelsen av Guds Sons första ankomst till människorna, dels är det en tid då man riktar blicken mot Kristi återkomst vid tidens slut. Av dessa två skäl framstår advent som en tid av hängiven och glad förväntan.
29/11-5/12, se vecka 1
6-12/12, se vecka 2
13-19/12, se vecka 3
20-24/12, se vecka 4

”JULTIDEN”
Näst efter firandet av påskmysteriet vet kyrkan inget angelägnare ämne för sin gudstjänst än åminnelsen av Herrens födelse och de första uppenbarelserna av hans härlighet. Detta firas under jultiden.
Om julaftonen inleds julfirandet med JULDAGEN, VÅR HERRES JESU KRISTI FÖDELSE, högtid med oktav.

23-29/12, se vecka 4
27/12-2/1, se vecka 1
3-9/1, se vecka 2
10/1, se vecka 3, jultiden avslutas

Tiden »under året« firas ingen speciell aspekt av Kristi hemlighet utan snarare Kristusmysteriet i dess fullhet.
11-16/1, se vecka 1
17-23/1, se vecka 2
24- 30/1, se vecka 3
31/1-6/2, se vecka 4
7-13/2, se vecka 1
14-16/2, se vecka 2
17-20, se vecka 4 (Askonsdag 17/2)

Helgondagar och högtider att fira (se helgondelen sidan 889 och framåt, för Mariadagar se sidan 868 och framåt):
30/11 S:T ANDREAS, APOSTEL, fest
3/12 S:t Francisco Xavier, präst († 1552), minnesdag
4/12 S:t Johannes av Damaskus, präst och kyrkolärare, († 749), minnesdag
7/12 S:t Ambrosius, biskop och kykrolärare († 397), minnesdag
8/12 JUNGFRU MARIAS UTKORELSE OCH FULLKOMLIGA RENHET, högtid
11/12 S:t Damasus I, påve († 384), minnesdag
12/12 Den saliga jungfru Maria av Guadalupe
14/12 S:t Johannes av Korset, präst och kyrkolärare († 1591), minnesdag
24/12 Efter ”non” slutar adventstiden.
JULTIDEN: Näst efter firandet av påskmysteriet vet kyrkan inget angelägnare ämne för sin gudstjänst än åminnelsen av Herrens födelse och de första uppenbarelserna av hans härlighet. Detta firas under jultiden. Om aftonen inleds julfirandet med JULDAGEN, VÅR HERRES JESU KRISTI FÖDELSE, högtid med oktav.
25/12 JULDAGEN, högtid
26/12 S:T STEFANOS, DEN FÖRSTE MARTYREN, fest
27/12 S:T JOHANNES, APOSTEL OCH EVANGELIST, fest
28/12 DE HELIGA OSKYLDIGA BARNEN I BETLEHEM, martyrer, fest
29/12 FEMTE DAGEN I JULOKTAVEN
30/12 SJÄTTE DAGEN I JULOKTAVEN
31/12 SJUNDE DAGEN I JULOKTAVEN
1/1 GUDS HELIGA MODER MARIAS HÖGTID, högtid
2/1 S:t Basilios den store († 379) och S:t Gregorios av Nazianzos († 390), biskopar och kyrkolärare, minnesdag
6/1 EPIFANIA– HERRENS UPPENBARELSE, högtid
10/1 HERRENS DOP, fest, jultiden avslutas
18/1 S:T ERIKS DOMKYRKAS INVIGNING, fest
19/1 S:t Henrik, biskop och martyr († 1151), minnesdag
21/1 S:ta Agnes, jungfru och martyr († c. 289), minnesdag
25/1 DEN HELIGE PAULUS OMVÄNDELSE, fest
26/1 S:t Timotheos och S:t Titus, biskopar, minnesdag
28/1 S:t Thomas av Aquino, präst och kyrkolärare († 1274)
1/2 S:t Blasius, biskop och martyr († 316), blasiusvälsignelsen
3/2 S:t Ansgar, biskop, Nordens apostel, († 865)
5/2 S:ta Agatha, jungfru och martyr, († 251), minnesdag
6/2 S:t Paul Miki och hans följeslagare, martyrer († 1597), minnesdag
8/2 S:ta Josefina Bakhita, jungfru († 1947)
7/2 KYNDELSMÄSSODAGEN, HERRENS FRAMBÄRANDE I TEMPLET
10/2 S:ta Scholastica, jungfru, († 547), minnesdag
11/2 Den saliga jungfrun Maria av Lourdes († 547), minnesdag
15/2 S:t Sigfrid av Växjö, biskop († c. 1050)
22/2 DEN HELIGE APOSTELN PETRUS BISKOPSSTOL, fest

Läs mer om BÖNEGEMENSKAPEN

Aktuellt på Berget

RETREAT - “GUD, GE MIG SINNESRO”

En retreat utifrån Frälsarkransen och Sinnesrobönen.
Retreatledare är TORBJÖRN AHLUND, präst i Svenska kyrkan.

BILDTERAPI OCH MEDITATION

Kursledare är KARIN SZABÓ, leg. psykolog och bildterapeut sedan mer än 30 år tillbaka.

BERGETS NYHETSBREV:
 • Berget
 • Veckans gudstjänster
 • Meditation
 • Meditationsgrupper
 • Retreat
 • Volontär
 • Kommuniteten
 • Vänförening
 • Boklådan
 • Läsplan
 • Karta
 • Gåvor
 • Hur kommer man till Berget? Berget ligger 3 km norr om Rättviks järnvägs- och busstation vid väg 70 mot Mora. Anländer Du med tåg eller buss? Då vill du kanske ha skjuts från stationen i Rättvik till Berget. Ring då Sverigetaxi 0247-14700 eller 0775-50 50 50. Förboka gärna!