Läsplan för “Dag efter dag”

BED MED OSS PÅ BERGET!

Läsplan

Hänvisningar till sidor i vår nya tidebönsbok: DAG EFTER DAG.

TIDEN »UNDER ÅRET«, från den 5/6
Tiden »under året« firar ingen speciell aspekt av Kristi hemlighet utan snarare Kristusmysteriet i dess fullhet.
Hänvisningar till sidor i vår tidebönsbok: Dag efter dag.

5-10/6, se vecka 1
11-17/6, se vecka 2
18-24/6, se vecka 3
25/6-1/7, se vecka 4
2-8/7, se vecka 1
9-15/7, se vecka 2
16-22/7, se vecka 3
23-29/7, se vecka 4
30/7-5/8, se vecka 1
6-12/8, se vecka 2
13-19/8, se vecka 3
20-26/8, se vecka 4
27/8-2/9, se vecka 1
3-9/9, se vecka 2

Helgondagar och högtider att fira
(se helgondelen sidan 889 och framåt, för Mariadagar se sidan 868 och framåt):

4/6 PINGSTDAGEN, högtid (Se sidan 842-857)
5/6 S:t Bonifatius, biskop och martyr († 754), minnesdag
8/5 VÅR HERRE JESUS KRISTUS, DEN EVIGE ÖVERSTEPRÄSTEN, fest
9/6 S:t Efraim Syriern, diakon och kyrkolärare († 373)
12/6 S:t Eskil, biskop och martyr
13/6 S:t Antonius av Padua, präst och kyrkolärare († 1231)
18/6 KRISTI KROPPS OCH BLODS HÖGTID
21/6 S:t Aloisius Gonzaga, ordensman († 1591), minnesdag
22/6 S:t John Fisher, biskop och S:t Thomas More, martyrer († 1535)
23/6 JESU HJÄRTAS DAG, högtid
24/6 S:T JOHANNES DÖPARENS FÖDELSE, högtid
27/6 S:t Kyrillos av Alexandria, biskop och kyrkolärare († 444)
28/6 S:t Ireneus av Lyon, biskop och martyr, († 202), minnesdag
29/6 S:T PETRUS OCH S:T PAULUS, APOSTLAR, högtid
30/6 Den romerska kyrkans första martyrer († c. 60-talet)

3/7 S:T TOMAS, APOSTEL, fest
10/7 S:t Knut, martyr, Danmarks skyddspatron, († 1086)
11/7 S:T BENEDICTUS AV NURSIA, ABBOT, EUROPAS SKYDDSPATRON († 547), fest
15/7 S:t Bonaventura, biskop och kyrkolärare († 1274), minnesdag
20/7 S:t Thorlak, biskop, Islands skyddspatron, minnesdag
22/7 S:ta Maria från Magdala, minnesdag
25/7 S:T JAKOB, APOSTEL, fest
26/7 S:t Joakim och S:ta Anna, jungfru Marias föräldrar, minnesdag
27/7 S:ta Marta, minnesdag
28/7 S:t Botvid, martyr, († 1120)
29/7 S:t Olav, konung och martyr, Norges skyddspatron († 1030), minnesdag

1/8 S:t Alfonso Maria de’ Liguori, biskop och kyrkolärare († 1787), minnesdag
2/8 S:ta Katarina av Vadstena, jungfru († 1381)
4/8 S:t Jean Marie Vianney, präst, minnesdag
5/8 Invigningen av basilikan Santa Maria Maggiore
6/8 KRISTI FÖRKLARING, fest
8/8 S:t Dominicus, präst († 1221), minnesdag
9/8 S:TA TERESIA BENEDICTA AV KORSET, JUNGFRU OCH MARTYR, EUROPAS SKYDDSPATRON († 1942), fest
10/8 S:T LAURENTIUS, DIAKON OCH MARTYR, († 258), fest
11/8 S:ta Clara, jungfru († 1253), minnesdag
14/8 S:t Maximilian Maria Kolbe, präst och martyr, († 1942),
15/8 JUNGFRU MARIAS UPPTAGNING TILL HIMLEN, högtid
16/8 S:t Brynolf av Skara, biskop († 1317)
21/8 S:t Pius X, påve († 1914), minnesdag
22/8 Den saliga jungfrun Maria drottningen, minnesdag
23/8 S:ta Rosa av Lima, jungfru († 1617)
24/8 S:T BARTOLOMAIOS, APOSTEL, fest
25/8 S:t Ludvig av Frankrike († 1270)
28/8 S:t Augustinus, biskop och kyrkolärare († 430), minnesdag
29/8 S:t Johannes döparens martyrium, minnesdag

2/9 Herrens törnekrona
8/9 DEN SALIGA JUNGFRU MARIAS FÖDELSE, fest


Läs mer om BÖNEGEMENSKAPEN

Aktuellt på Berget

FAMILJEDAGAR PÅ HELA BERGET

Möjlighet för familjer att vara på Berget och få ta del av tystnad, fördjupning, gudstjänster, lek- och friluftsaktiviteter.

30-DAGARS IGNATIANSK RETREAT (DEL 3) fördelad på tre somrar

Retreatledare är jesuitpater FREDRIK HEIDING & SUSANNE CARLSSON, retreatledare & präst i Svenska kyrkan.